Put Gospodnji
  ... [Apolos] bješe upućen na Put Gospodnji i, goreći duhom, govoraše i učaše pravo o Gospodu, a znadijaše samo krštenje Jovanovo ... A kad ga čuše Akila i Priskila, prihvatiše ga i još mu tačnije izložiše Put Gospodnji ...              - Djela 18:25-26
  A u vrijeme ono nastade ne mala buna zbog Puta Gospodnjeg ... - Djela 19:23

 

BIBLIJSKA HRONOLOGIJA


Kontakt: mail[et]putgospodnji.com