Put Gospodnji

Biblijska hronološka tablica

Poslednje ažuriranje: 13. decembar 2022

Osoba, događaj, period

Godine od stvaranja Adama

Godine pre i tokom nove ere

Biblijske odrednice

SUBOTNJA god. (7.)

5999

3958

 

KRAJ ŠESTOG DANA;
Adam - stvaranje;[1] [1a]
JUBILARNA godina (120.)

6000
3957
 

POČETAK SEDMOG DANA

1

3956

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUBILARNA godina (1.)

50
3907
 

Kain ubio Avelja; trnje, korov

62

3895

Тargum Jon. I, 4: 17, 18

JUBILARNA godina (2.)
100
3857
 
JUBILARNA godina (3.)
150
3807
 

Set; SUBOTNJA godina (6.)

192

3765

Post. 5:3;
Prav. 2:1; 4:9-1 [2]

JUBILARNA godina (4.)
200
3757
 

Enoš

297

3659

Post. 5:9-11; Prav. 2:2

Kainan

387

3570

Post. 5:9,12; Prav. 2:10

Malalel; SUBOTNJA godina (1.)

457

3500

Post. 5:12; Prav. 2:15

Jared

522

3434

Post.5:15
Prav. 2:37; 5:4

Enoh

684

3273

Post. 5:21; Prav. 2:37

Metuselah; SUBOTNJA godina (7.)

749

3208

Post. 5:21; Prav. 3:1

JUBILARNA godina (15.)
750
3207
 

Lameh

936

3021

Post. 5:25; Prav. 3:13

Adam – smrt; SUBOTNJA godina (6.) [1b]

992

2965

Post. 5:4-5

Naama rođena Enohu

1036

2921

Prav. 5:15-16

Enoh – uzet; SUBOTNJA godina (7.)

1049

2908

Post. 5:18-24; Ist. 4:1

JUBILARNA godina (21.)
1050
2907

Set – umro

1104

2853

Post. 5:8; Prav. 4:9-10

Noje

1118

2839

Post. 7:6; Prav. 5:4,19,20

Enoš – smrt

1202

2755

Post. 5:9-11; Prav. 5:1

Kainan – smrt

1297

2660

Post. 5: 14; Prav. 5:2

Malalel – smrt

1352

2605

Post. 5:15-17; Prav. 5:3

Jared – smrt

1484

2473

Post. 5:20; Prav. 5:4

Bog daje upozorenje 120 godina pred Potop

1598

2359

Post. 6:3; Prav. 5:8-11

Noje (498) ženi Naamu (580)

1616

2341

Prav. 5:15-16

Jafet

1618

2339

Prav. 5:16-17

Sem

1620

2337

Post. 11:10; Prav. 5:18

Ham

1622

2335

 

Lameh – smrt

1713

2244

Post. 5:28-31;
Prav. 5:19-20

Noje počinje da gradi barku

1713

2244

Prav. 5:34

Metuselah – smrt

1718

2239

Post.5:25-27

POTOP

1718

2239

Post. 7:6; 9:28-29;
Prav. 13:9

Arfaksad

1720

2237

Post. 11:10

Salah

1755

2202

Post. 11:12

Јеver; SUBOTNJA godina (5.)

1785

2172

Post. 11:14

Peleg

1819

2138

Post. 11:16

Reu; SUBOTNJA godina (7.)

1849

2108

Post. 11:18

JUBILARNA godina (37.)
1850
2107

Serug

1881

2076

Post. 11:20

Nahor

1911

2046

Post. 11:22

Terah

1940

2017

Post. 11:24

Nimrod

1970

1987

Prav. 27:15-16

Haran

1978

1979

Prav. 12:16, 37

Nahor

1979

1978

Prav. 24:27

Nimrod – dolazak na vlast; JUBILARNA godina (40.)

2000

1957

Prav. 27:15-16

Avraam

2010

1947

Post. 11:26;  Prav. 26:29;

Lot

2018

1939

Prav. 9:1-2

Sara

2020

1937

Prav. 9:3-4; 21:3

Vavilonsko rasejavanje

2058

1899

Prav.9:20-39; 13:11-14

Peleg – smrt

2058

1899

Post. 11:19

Nahor – smrt

2059

1898

Post. 11:25

Haran – smrt, ognjeno iskušenje

2060

1897

Prav. 12:37

Avraam – ognjeno iskušenje

2060

1897

Prav. 12:21-37

Avraam – prvi dolazak u Haran (iz Ura Haldejskog)

2062

1895

Prav. 12:45,57,70; 13:1

Avraam – prvi dolazak u Hanaan

2065

1892

Prav. 13:3; 13:9

Noje – smrt

2068

1889

Post. 9:28-29;
Prav. 13:9

Avraam – drugi dolazak u Haran (iz Hanaana)[3]

2080

1877

Prav. 13:17-20;

Avraam – drugi dolazak u Hanaan; SUBOTNJA godina (5.)

2085

1872

Post. 12:4-5;
Prav. 13:20-26

Reu – smrt

2088

1869

Post. 11:21;
Prav. 16:22

Ismael

2096

1861

Prav. 16:36; Targum

Isaak

2110

1847

Post. 21:5;  Prav. 21:11

Serug – smrt

2111

1846

Post. 11:23

Rebeka

2136

1821

Prav. 36:3,5-6

Terah – smrt [4]

2145

1812

Post. 11:27;
Prav. 21:6-7; Targ.Jon. II, 11

Isaak – žrtvovanje na planini Morija

2147

1810

Prav. 22:41,53

Sara – smrt

2147

1810

Post. 23:1;
Prav. 23:86; 24:1

Lot – smrt; SUBOTNJA godina (7.)

2149

1808

Prav. 24:22;
Prav. 9:2

Nahor – smrt; JUBILARNA godina (43.)

2150

1807

Prav. 24:27

Arfaksad – smrt

2158

1799

Post. 11:13;
Prav. 25:28

Jakov (Izrael)

2170

1787

Prav. 26:16; Prav. 28:24

Avraam – smrt; SUBOTNJA god. (5.)

2185

1772

Prav. 26:29

Nimrod – smrt

2185

1772

Prav. 27

Salah – smrt

2188

1769

Post. 11:15

Sem – smrt

2220

1737

Post. 11:10-11;
Prav. 28:24

Lea, Rahel

2225

1732

Prav. 41:2;
Prav 28:26-29

Ismael – smrt

2233

1724

Prav. 29:18; 

Jakov – beg iz Hanaana u kuću Jevera

2233

1724

Prav. 29:11

Jakov – beg iz Hanana u Haran kod Labana

2247

1710

Prav. 29:11

Jever – smrt; SUBOTNJA godina (7.)

2249

1708

Post. 11:17

JUBILARNA godina (45.)
2250
1707
 

Josif

2261

1696

Prav. 59:25-26

Jakov – povratak iz Harana u Hanaan

2267

1690

Prav. 41:2; Prav. 32:3; Targ.Jon. 29;31

Rebeka – smrt

2269

1688

Prav. 36:3,5-6

Lea – smrt

2276

1681

Prav. 41:2

Josif – prodan Ismailćanima; SUBOTNJA godina (4.)

2278

1679

Post. 37:2

Josif – iskušenje sa Potiferinom ženom

2279

1678

Prav. 44:14, 73, 76; 59:20; 59:25-26

Isaak – smrt

2290

1667

Post. 35:28-29;
Prav. 47:1,10

Josif – dolazak na vlast

2291

1666

Post. 41:46; Prav. 59:20; 59:25-26; Targ. Jon. 41

Izrael – DOLAZAK U EGIPAT; JUBILARNA godina (46.)

2300

1657

Prav. 55:26; 56:1

Jakov (Izrael) – smrt

2317

1640

Post. 47:28;
Prav. 55:26; 56:1

Josif – smrt; SUBOTNJA godina (3.)

2371

1586

Prav. 59:25-26

Aaron

2426

1531

Prav. 84:31-32

Mojsije

2429

1528

 

Mojsije – ubistvo Egipćanina

2447

1510

Prav.71:1; 72:22

Mojsije – zacarenje nad Kušom

2456

1501

Prav. 72:23-42; 73:1-2

Isus Navin

2466

1491

Isu. 24:29; Sud.2:8; Prav.90:32,47

Pogibija 30.000 sinova Jefremovih

2479

1478

Prav. 75:1

Mojsije – odlazak iz Kuša u Midiju

2495

1462

Prav. 73:1-2; 76:3,12

Mojsije – izlazak iz tamnice; ženidba sa Seforom;

2505

1452

Prav. 76:23; 77:27; 77:51;
Izl. 2:21 [5]

Mojsije – prvi odlazak kod Faraona

2508

1449

Prav. 80:1

Izrael – Izlazak iz Egipta

2510

1447

Prav. 81:3-4;
Gal. 3:16-18 [6]
Dela 7:5-7 [7]

Mojsije – smrt;
SUBOTNJA godina (7.)

2549

1408

Pon.zak. 34:7
Prav. 78-80; 87:10

Izrael – ULAZAK U OBEĆANU ZEMLJU; JUBILARNA godina (51.)

2550

1407

 

Isus Navin – podela zemlje zapadno od Jordana; SUBOTNJA godina (1.)

2557

1400

Isu. 14:7-15;
Br.10:11; 13:1-3

Isus Navin – smrt

2576

1381

Isu. 24:29; Sud.2:8;
Prav. 88:9; 90:47

Prvih 40 godina u Obećanoj zemlji koje traju do…

2590

1367

Sud. 3:11

Sledećih 80 g. traju do…

2670

1287

Sud. 3:30

Sledećih 40 g. traju do…

2710

1247

Sud. 5:31

Gedeon sudio do…

2750

1207

Sud. 8:28

Avimeleh vlada do

2753

1204

Sud. 9:22

Tola sudio do

2776

1181

Sud. 10:2

Jair sudio do

2798

1159

Sud. 10:3

Jeftaj sudio do

2804

1153

Sud. 12:7

Ibzan sudio do

2811

1146

Sud. 12:9

Elon sudio do

2821

1136

Sud. 12:11

Avon sudio do

2829

1128

Sud. 12:14

Samson sudio do ...
SUBOTNJA
godina (7.)

2849

1108

Sud. 15:20, 16:31

JUBILARNA godina (58.)
2850
1107
 

Eli sudio do

2889

1068

1Sam. 4:18

Kovčeg zaveta u rukama Filisteja do

2890

1067

1Sam. 6:1

Samuilo sudio do

2910

1047

1Sam. 8-12

Saul - car
2911
1046
 

SUBOTNJA godina (2.)

2914
1043

Prva od 70 subotnjih godina koju Izrailj, zajedno sa jubilarnim, nije držao, i zbog kojih je bio 70 godina u vavilonskom ropstvu. Ukupno vreme iznosi 430 godina i obuhvata 68 nedeljnih godina (subotnjih i jubilarnih) koje Bog zaokružuje na 70 godina vavilonskog ropstva;
David – rođenje;
SUBOTNJA
godina (3.)

2921

1036

2.Dn. 36:21; Lev. 26:34-35,43; Jer. 34:17; Jez.4:5,6

David – pomazan od strane Samuila; SUBOTNJA godina (4.)

2928

1029

 

Saul car dok David nije zavladao u …

2947

1010

1Car. 2:11; 1Dn. 29:27

- Solomon počinje da vlada (kao savladar Davidu);
- Počinje da gradi hram.

2986

971

1Car. 1:30,43; 5:17,18; 1Dn. 22:2-5;
1Car. 5

David – smrt

2987

970

 

- Četvrta godina carovanja Solomonovog i ujedno 480. g. od Izlaska iz Egipta;
- Postavljanje temelja domu Gospodnjem
2990
967
1Car. 6:1,37; 2Dn. 3:2

Posvećenje Solomonovog hrama; unošenje kovčega zaveta u hram; JUBILARNA godina (60.)

3000
957
1Car. 8

Solomon – smrt; podela carstva na severno i južno

3026

931

1Car. 11:42-43

Ahav - smrt

3104

853

 
Pogubljenje carice Gotolije i zacarenje Joasa nad Judom SUBOTNJA godina (3.)
3121
836
2Car. 11; 2Dn. 23
Pad Samarije;
3234
723

SUBOTNJA godina (5.)

3235

722

Jerusalim izbavljen od napada asirskog cara Senaheriba, u vreme kralja Jezekije
SUBOTNJA
godina (7.)
3249
708
2Сar. 19:29; Is. 37:30
JUBILARNA godina (65.)
3250
707
2Сar. 19:29; Is. 37:30
18. god. kralja Josije; pronađena knjiga zaveta; kovčeg zaveta vraćen u hram; prorok Jezekilj - rođen;
SUBOTNJA
godina (5.)
3335
622
2Car. 22:3
Car Sedekija proglašava slobodu robovima u SUBOTNJOJ godini (7.)
3349
608
Jer. 34:7-16
Navuhodonosor osvojio Jerusalim; početak 70-godišnjeg ropstva
JUBILARNA
godina (67.)
3350
607
2Car. 25; 2Dn. 36
JUBILARNA godina (68.)
3400
557
Kirov ukaz
3419
538/537
Jezdra 1:1-4; 2Dn. 36:20-23

Povratak iz 70-godišnjeg vavilonskog ropstva

3420

537

Jezdra 3:1-7
Polaganje temelja jerusalimskog hrama
SUBOTNJA godina (3.)
3421
536
Jezdra 3:8-13

Obnovljen hram;
SUBOTNJA godina (6.) [8a]

3442

515

Jezdra 6:15

SUBOTNJA godina (7.)
3449
508
 
JUBILARNA godina (69.)
3450
507
 
Jestira odvedena k caru Asviru
SUBOTNJA godina (4.)
3478
479
Jestira 2:16

 

Jezdra –
POVRATAK U JERUSALIM;
SUBOTNJA
godina (7.)

3499

458 (-457)

Jezdra 7:9

JUBILARNA godina (70.)

3500
457 (-456)
Prva žrtva "mrzosti opustošenja na mestu svetom" 25. IX (Kisleva)
3789
168
1 Makavejska 1:59

Prva žrtva na obnovljenom žrtveniku 25. IX (Kisleva)
SUBOTNJA godina (6.)

3792

165

1 Mak 4:52-54; 2 Mak 10:5-8

JUBILARNA godina (76.)
3800
157

...

     

Isus Hristos / Jahóšua Mesija- OVAPLOĆENJE;[9] [9a]
Jovan Krstitelj - rođenje
SUBOTNJA godina (7.)

3949

8 (-7)

 

Isus Hristos - ROĐENJE [10] JUBILARNA godina (79.)

3950

 7 (-6)

 

 
3951
6 (-5)
 
Irod Veliki - smrt
3952
5 (-4)
 
3953
4 (-3)
 
3954
3 (-2)
 
 
3955
2 (-1)
 

 

3956

1 p.n.e. (0)

 

SUBOTNJA godina (1.)

3957

1 n.e.

 

Isus Hristos – Krštenje na Jordanu

3981

25

 

Isus Hristos – Preobraženje na Tavoru
3983
27

Isus Hristos
SMRT, VASKRSENJE i VAZNESENJE [11]
SUBOTNJA
godina (5.)[11a]

3985

29

 

SUBOTNJA godina (6.)
3992
36
 
SUBOTNJA godina (7.)
3999
43
 
JUBILARNA godina (80.)
4000
44
 

Razorenje hrama

4026

70

 

...
     

Ispunjenje Danilovog proroštva na nivou godina;
SUBOTNJA
godina (7.)

5799

1843

Dan. 8:12-14

JUBILARNA godina (116.)
5800
1844
 

...

 

 

 

Lateranski sporazum
SUBOTNJA
godina (5.)

5985

1929

 

JUBILARNA godina (118.)

5900

1944

 

Vatikan II
SUBOTNJA godina (3.)
5921
1965
Asizi I
SUBOTNJA
godina (6.)
5942
1986
 

JUBILARNA godina (119.)

5950

1994

 

 

   

 

SUBOTNJA godina (1.)

5957

2001

 

 

   

 

SUBOTNJA godina (2.)

5964

2008

 

 

   

 

SUBOTNJA godina (3.)

5971

2015

 

 

5972

2016

 

 

5973

2017 

 

 

5974

2018 

 

 

5975

2019

 

 

5976

2020

 

 

5977

2021

 

Vaznesenje Neveste[12]
SUBOTNJA godina (4.)

5978

2022

 

 

5979

2023

 

 

5980

2024

 

Antihristu data vlast da "potire svece višnjega" [13]

5982

2026

 

 

5983

2027

 

 

5984

2028

 

Drugi dolazak Gospoda Isusa Hrista u slavi
SUBOTNJA godina (5.)

5985

2029

 

 

5986

2030

 

 

5987

2031

 

Početak izgradnje Milenijumskog hrama

5988

2032

 

 

5989

2033

 

 

5990

2034

 

 

5991

2035

 

SUBOTNJA godina (6.)

5992

2036

 

 

5993

2037

 

 

5998

2042

 

SUBOTNJA godina (7.)

5999

2043

 

JUBILARNA godina (120.)

6000

2044

 

6001
2045

...

     

Napad Goga na Izrael

6993

3037

Jezekilj 38; 39
Otkr. 20:7-9

SUBOTNJA godina (7.)
6999
3043
 

KRAJ SEDMOG DANA
JUBILARNA godina (140.)

7000

 

3044

 

 

POČETAK OSMOG DANA
STRAŠNI SUD, NOVO NEBO I NOVA ZEMLJA;
1
3045
Otkr. 20:11-15; 21

...

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] Ciklus subotnjih i jubilarnih godina se odvija tako što se Jubilarna godina nalazi između dva niza od 49 godina, a ne tako što jubilarna godina jeste prva godina u svakom nizu od 49 godina.

Biblijska hronologija otkriva još i značajnu paralelu između Hrista, Drugog Adama, i Prvog Adama. Naime, Prvi Adam stvoren je u jubilarnoj godini i Drugi Adam se rodio u jubilarnoj godini. Prvi Adam je umro u subotnjoj godini i Drugi Adam je umro u subotnjoj godini. “Prvi čovjek Adam postade duša živa, a posljednji Adam duh koji oživljuje ... Prvi čovjek je od zemlje, zemljan; drugi čovjek je Gospod sa neba.” (1Kor. 15: 45,47). O tome videti još u napomeni [8a]

[2] Set je rođen 130 godina nakon ubistva Aveljevog, a ne 130 godina nakon stvaranja Adama: “/…/ I Adam opet pozna ženu svoju, nakon sto trideset godina posle Aveljevog ubistva; i ona rodi sina, i nadenu mu ime Set /…/” Targum Jonatana, IV, 17, 18;
  Prav. = Knjiga pravednoga (Vidi: Isus Navin 10:13; 2.Samuilova 1:18); prema jevrejskom izvorniku Knjige pravednoga, a ne prema engleskom prevodu iz 1840. gde je pogrešno prevedeno.Vidi: http://adamoh.org/ . Ispravljena verzija primenjivana je i u svim ostalim slučajevima (rođenje Jareda, Enoša, Enoha... itd.)

[3] To je godina kada je Bog, zapovedajući Avraamu da ponovo ode u Haran, prvi put mu dao obećanje da će se njegovo potomstvo u 4. generaciji vratiti u zemlju Hanaansku i dobiti je u nasledstvo (Prav.13:17-19). Od tog događaja računa se vreme od 430 godina o kome govori apostol Pavle u Galatima 3:16-18: “Avraamu pak i sjemenu njegovu rečena biše obećanja; ne kaže: i sjemenima, kao za mnoge, nego kao za jedno: I sjemenu tvojemu, koje je Hristos. Ovo pak velim: Zakon, koji je postao poslije četiri stotine i trideset godina, ne poništava zavjet koji je od Boga ranije potvrđen za Hrista, da se ne ukine obećanje”.

[4] Česta greška koja se sreće kod hronologa—da je Terah umro iste godine kada je Avraam drugi put napustio Haran sa 75 godina, iako u Post.11:27-12:4 ne piše da se to dogodilo te godine. Naprotiv, u Knjizi pravednoga 21:6-7 piše da je Terah bio živ u vreme Isaakovog rođenja.

[5] Izl. = Knjiga izlaska (2. Knjiga Mojsijeva)

[6] Vidi napomenu br. 3

[7] Izrael je izašao iz Egipta tačno 400 godina od rađanja semena Avraamovog to jest od rađanja Isaaka.

[8] Tačno 480 godina od izlaska Izraela iz Egipta (1.Car. 6:1).
  Period sudija do početka izgradnje hrama izložen je prema radu Tonija Vorena (Tony Warren); Period od početka izgradnje hrama do Jezdre izložen je prema radu dr Stivena Džonsa (dr Stephen E. Jones).

[8a] Biblijska hronologija otkriva značajnu hronološku paralelu između godine razorenja i godine obnovljenja prvog starozavetnog hrama, Solomonovog, s jedne strane, i godine razorenja i obnovljenja "prvorodnog" novozavetnog hrama -- tela Jahošue Mesije (Isusa Hrista). Naime, godina u kojoj je prvi starozavetni hram bio razoren i kasnije obnovljen bila je subotnja, kao što je i godina u kojoj je "prvorodni" novozavetni hram razoren i obnovljen bila subotnja. Na osnovu biblijske proročke zakonitosti koja se sadrži u odnosu antitipa i tipa, slike i lika, verujemo da će i duhovni novozavetni hram -- duhovno telo Jahošuino, Crkva, biti obnovljen to jest vaskrsnut isto tako u subotnjoj godini.
  Isto tako značajno je ovde napomenuti da istinita biblijska hronologija otkriva da je i praotac Josif, kao starozavetna slika Hristova, od strane svoje braće bačen u jamu i posle prodat u ropstvo isto tako u subotnjoj godini, kao što se i novozavetni lik na koji je taj starozavetni događaj ukazivao -- predavanje na smrt Jahošue Mesije (Isusa Hrista), isto tako zbio u subotnjoj godini.

[9] Biblijska hronologija otkriva još i značajnu paralelu između Hrista, Drugog Adama, i Prvog Adama. Naime, Prvi Adam stvoren je u jubilarnoj godini i Drugi Adam se rodio u jubilarnoj godini. Prvi Adam je umro u subotnjoj godini i Drugi Adam je umro u subotnjoj godini. “Prvi čovjek Adam postade duša živa, a posljednji Adam duh koji oživljuje ... Prvi čovjek je od zemlje, zemljan; drugi čovjek je Gospod sa neba.” (1Kor. 15: 45,47). O tome videti još u napomeni [8a].

[9a] Ovaploćenje (“Blagovesti”) se dogodilo 1. dana 6. biblijskog meseca - Elula, 3949. godine od početka 7. "dana" to jest od Pada Adama i Eve. Po Julijanskom kalendaru bila je to nedelja (Sunday - engl.) 17. avgust, 8. godine p.n.e.: “A u šesti mjesec [= prvi dan šestog meseca] poslan bi od Boga anđeo Gavrilo u grad galilejski po imenu Nazaret, djevojci zaručenoj za muža, po imenu Josif, iz doma Davidova; i djevojci bješe ime Marija ...” (Lk. 1:26-27).

[10] Sin Božiji jedinorodni, Jahošua Mesija (Isus Hristos), rođen je 16. dana 2. biblijskog meseca - Ziva, 3950. godine od početka 7. "dana" to jest od stvaranja Adama i Eve. Po Julijanskom kalendaru bila je to nedelja (Sunčev dan, “Sunday” - engl.) 3. maj, 7. godine p.n.e.
  Rođen je, dakle, u isti dan (16. Ziv) u koji je Izrailju, narodu Božijem, prvi put data mana s neba u pustinji. Tako se ispunio praobraz jer Jahošua jeste istinska životvorna mana, Hleb s neba, kome je ona stara, u vreme Mojsija, bila samo praslika: “Oci naši jedoše manu u pustinji, kao što je napisano: Hljeb sa neba dade im da jedu. Tada im reče Isus: Zaista, zaista vam kažem: nije vam Mojsije dao hljeb sa neba nego Otac moj daje vam istiniti hljeb sa neba [= istinitu manu s neba]; jer hljeb je Božiji onaj koji silazi s neba i daje život svijetu. Tada mu rekoše: Gospode, daj nam svagda taj hljeb! A Isus im reče: Ja sam hljeb života [= Ja sam mana života]: koji meni dolazi neće ogladnjeti, i koji u mene vjeruje neće nikad ožednjeti ... jer sam sišao s neba ne da tvorim volju svoju, nego volju Oca, koji me posla ... ” (Jn. 6: 31-35, 38)
  Odlično izlaganje o tome da je Hristos rođen u isti dan u koji je nekada Izrailju data mana u pustinji može se pogledati ovde.
   I kao što je početak izgradnje hrama Božijeg Solomon započeo drugog meseca Ziva (1Car. 6:1,37; 2Dn. 3:2) tako se i Hristos rodio i time započeo svoj domostroj iskupljenja i izgradnje hrama tela svoga - crkve svoje, isto tako drugog meseca Ziva.
   I kao što je Solomon u Jubilarnoj godini 3000. sedmog dana (SD) izvršio unošenje kovčega zaveta u novosagrađeni hram i tako ga posvetio, kada se dogodilo Bogojavljanje, tako je i u Jubilarnoj godini 3950. SD / 7. BCE Bogorodica Marija došla u hram jerusalimski i donela te godine rođenog Hrista na posvećenje po zakonu, kada se isto dogodilo Bogojavljanje, o čemu je svedočio Simeon Bogoprimac i Ana kći Fanuilova (Lk. 2:22-39)
  Zanimljivo je da Biblijska hronologija otkriva da se Jahošua ovaplotio u dan "Sunday" (nedelju), da se rodio u dan "Sunday" i da je vaskrsao u dan "Sunday".

[11] Smrt Jahošue dogodila se na praznik Pashe 14. dana 1. biblijskog meseca - Aviva (Nisana), 3985. godine od početka 7. "dana" to jest od stvaranja Adama i Eve. Po Julijanskom kalendaru bio je to petak (“Friday” - engl.) 1. april, 29. godine n.e.
  Vaskrsenje se dogodilo na praznik Prvih plodova 16. Aviva. Po Julijanskom kalendaru bila je to nedelja (“Sunday” - engl.) 3. april, 29. godine n.e.
  O tome kako biblijska hronologija otkriva hronološku paralelu između Prvog Adama i Mesije - vidi ovde; kao i između Solomonovog hrama i Mesije - vidi ovde.

[12] Vaznesenje Neveste ne može biti, kako neki pogrešno uče, u bilo koji čas, već u tačno određeno vreme u skladu sa zakonima biblijske hronologije. Kao što je Hristos vaskrsao u subotnjoj godini tako će i „vaskrsenje pravednih“, odnosno, Crkve, biti u subotnjoj godini.
I kao što subotnji dan jeste dan odmora tako i subotnja godina jeste godina odmora u kojoj zemlja treba da počine (Levit 25:1-7). I kao što zemlja u subotnjoj godini treba da počine, tako je i Hristovo zemljano telo počinulo u subotnjoj godini (29.AD) vaskrsnuvši; tako će i Hristovo telo, u širem smislu – Crkva, u subotnjoj godini počinuti – vaskrsnuvši.
Prvi Adam stvoren je u subotnjoj godini, zatim Drugi Adam Isus Hristos (Jahošua Mesija) došao je prvi put (ovaplotio se) u subotnjoj godini, umro je, vaskrsao i vazneo se u subotnjoj godini, i stoga će i drugi dolazak po svoju Nevestu kao i sedam godina nakon Velike nevolje, isto tako biti u subotnjoj godini.
Vaskrsenje Neveste treba da bude i sedam godina pre "potopa" čaša gneva (Otkrivenje 16) da bi se ispunile reči Hristove da će pred dolazak Sina Čovečijega biti kao u dane Nojeve, a Noje je ušao u barku 7 dana pre dolaska potopa (Postanje 7; Pravednoga 6; Targum Jonatana). Tih sedam dana bili su proročki i tumače se saglasno biblijskom hronološkom zakonu o jednom danu koji je jednak jednoj godini (vidi: Jezekilj 4:5,6 i Brojevi 14:34)

[13] Prema zakonu biblijske numerologije broj 2 (20, 200, 2000) označava promenu koja će se desiti bilo nabolje ili nagore. Na primer, Isak i Rebeka nisu imali dece 19 godina i u 20. godini Rebeka se porodila — br. 20 doneo je promenu. Isto tako, Jakov je služio kod Lavana 20 godina i onda se vratio u Hanaan (Prav. 31:24-31); od Adama (praslike Hristove) do zacarenja Nimroda (praslike Antihristove) prošlo je 2000 godina; od rođenja Nimroda (praslike Antihrista) do rođenja Jakova (praslike Hrista) prošlo je 200 godina; od dolaska na vlast Antioha Epifana (praslike Antihrista) 176/175 p.n.e do krštenja Hristovog na Jordanu 25 n.e. (nulta godina se ne računa) prošlo je 200 godina (više o zakonu biblijske numerologije koja se odnosi na br. 2 vidi ovde);
Biblijski numerološki zakon koji se odnosi na br. 2 ispuniće se i u slučaju zacarenja Antihrista, koje će biti 2000 godina posle prvog javnog pojavljivanja Hristovog prilikom krštenja na Jordanu 25. g. n.e. plus 106 dana, odnosno, 14/15. januara 2026. koji po biblijskom kalendaru jeste 02. dan 11. meseca 5981. Tog dana će se Antihristu dati vlast na 42 meseca (Otkr. 13:5; Dan. 7:25; 12:7), odnosno 3,5 godine ili 1260 dana po biblijskom kalendaru.

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакт: mail[et]putgospodnji.com