Put Gospodnji

Biblijska hronološka tablica

Osoba, događaj, period

Godine od stvaranja Adama

Godine pre i tokom nove ere

Biblijske odrednice

Adam - stvaranje;
SUBOTNJA
god. (7.) [1] [1a]

5999

3958

 

KRAJ ŠESTOG DANA; JUBILARNA godina (120.)

6000
3957
 

POČETAK SEDMOG DANA

1

3956

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUBILARNA godina (1.)

50
3907
 

Kain ubio Avelja; trnje, korov

62

3895

Тargum Jon. I, 4: 17, 18

JUBILARNA godina (2.)
100
3857
 
JUBILARNA godina (3.)
150
3807
 

Set; SUBOTNJA godina (6.)

192

3765

Post. 5:3;
Prav. 2:1; 4:9-1 [2]

JUBILARNA godina (4.)
200
3757
 

Enoš

297

3659

Post. 5:9-11; Prav. 2:2

Kainan

387

3570

Post. 5:9,12; Prav. 2:10

Malalel; SUBOTNJA godina (1.)

457

3500

Post. 5:12; Prav. 2:15

Jared

522

3434

Post.5:15
Prav. 2:37; 5:4

Enoh

684

3273

Post. 5:21; Prav. 2:37

Metuselah; SUBOTNJA godina (7.)

749

3208

Post. 5:21; Prav. 3:1

JUBILARNA godina (15.)
750
3207
 

Lameh

936

3021

Post. 5:25; Prav. 3:13

Adam – smrt; SUBOTNJA godina (6.) [1b]

992

2965

Post. 5:4-5

Naama rođena Enohu

1036

2921

Prav. 5:15-16

Enoh – uzet; SUBOTNJA godina (7.)

1049

2908

Post. 5:18-24; Ist. 4:1

JUBILARNA godina (21.)
1050
2907

Set – umro

1104

2853

Post. 5:8; Prav. 4:9-10

Noje

1118

2839

Post. 7:6; Prav. 5:4,19,20

Enoš – smrt

1202

2755

Post. 5:9-11; Prav. 5:1

Kainan – smrt

1297

2660

Post. 5: 14; Prav. 5:2

Malalel – smrt

1352

2605

Post. 5:15-17; Prav. 5:3

Jared – smrt

1484

2473

Post. 5:20; Prav. 5:4

Bog daje upozorenje 120 godina pred Potop

1598

2359

Post. 6:3; Prav. 5:8-11

Noje (498) ženi Naamu (580)

1616

2341

Prav. 5:15-16

Jafet

1618

2339

Prav. 5:16-17

Sem

1620

2337

Post. 11:10; Prav. 5:18

Ham

1622

2335

 

Lameh – smrt

1713

2244

Post. 5:28-31;
Prav. 5:19-20

Noje počinje da gradi barku

1713

2244

Prav. 5:34

Metuselah – smrt

1718

2239

Post.5:25-27

POTOP

1718

2239

Post. 7:6; 9:28-29;
Prav. 13:9

Arfaksad

1720

2237

Post. 11:10

Salah

1755

2202

Post. 11:12

Јеver; SUBOTNJA godina (5.)

1785

2172

Post. 11:14

Peleg

1819

2138

Post. 11:16

Reu; SUBOTNJA godina (7.)

1849

2108

Post. 11:18

JUBILARNA godina (37.)
1850
2107

Serug

1881

2076

Post. 11:20

Nahor

1911

2046

Post. 11:22

Terah

1940

2017

Post. 11:24

Nimrod

1970

1987

Prav. 27:15-16

Haran

1978

1979

Prav. 12:16, 37

Nahor

1979

1978

Prav. 24:27

Nimrod – dolazak na vlast; JUBILARNA godina (40.)

2000

1957

Prav. 27:15-16

Avraam

2010

1947

Post. 11:26;  Prav. 26:29;

Lot

2018

1939

Prav. 9:1-2

Sara

2020

1937

Prav. 9:3-4; 21:3

Vavilonsko rasejavanje

2058

1899

Prav.9:20-39; 13:11-14

Peleg – smrt

2058

1899

Post. 11:19

Nahor – smrt

2059

1898

Post. 11:25

Haran – smrt, ognjeno iskušenje

2060

1897

Prav. 12:37

Avraam – ognjeno iskušenje

2060

1897

Prav. 12:21-37

Avraam – prvi dolazak u Haran (iz Ura Haldejskog)

2062

1895

Prav. 12:45,57,70; 13:1

Avraam – prvi dolazak u Hanaan

2065

1892

Prav. 13:3; 13:9

Noje – smrt

2068

1889

Post. 9:28-29;
Prav. 13:9

Avraam – drugi dolazak u Haran (iz Hanaana)[3]

2080

1877

Prav. 13:17-20;

Avraam – drugi dolazak u Hanaan; SUBOTNJA godina (5.)

2085

1872

Post. 12:4-5;
Prav. 13:20-26

Reu – smrt

2088

1869

Post. 11:21;
Prav. 16:22

Ismael

2096

1861

Prav. 16:36; Targum

Isaak

2110

1847

Post. 21:5;  Prav. 21:11

Serug – smrt

2111

1846

Post. 11:23

Rebeka

2136

1821

Prav. 36:3,5-6

Terah – smrt [4]

2145

1812

Post. 11:27;
Prav. 21:6-7; Targ.Jon. II, 11

Isaak – žrtvovanje na planini Morija

2147

1810

Prav. 22:41,53

Sara – smrt

2147

1810

Post. 23:1;
Prav. 23:86; 24:1

Lot – smrt; SUBOTNJA godina (7.)

2149

1808

Prav. 24:22;
Prav. 9:2

Nahor – smrt; JUBILARNA godina (43.)

2150

1807

Prav. 24:27

Arfaksad – smrt

2158

1799

Post. 11:13;
Prav. 25:28

Jakov (Izrael)

2170

1787

Prav. 26:16; Prav. 28:24

Avraam – smrt; SUBOTNJA god. (5.)

2185

1772

Prav. 26:29

Nimrod – smrt

2185

1772

Prav. 27

Salah – smrt

2188

1769

Post. 11:15

Sem – smrt

2220

1737

Post. 11:10-11;
Prav. 28:24

Lea, Rahel

2225

1732

Prav. 41:2;
Prav 28:26-29

Ismael – smrt

2233

1724

Prav. 29:18; 

Jakov – beg iz Hanaana u kuću Jevera

2233

1724

Prav. 29:11

Jakov – beg iz Hanana u Haran kod Labana

2247

1710

Prav. 29:11

Jever – smrt; SUBOTNJA godina (7.)

2249

1708

Post. 11:17

JUBILARNA godina (45.)
2250
1707
 

Josif

2261

1696

Prav. 59:25-26

Jakov – povratak iz Harana u Hanaan

2267

1690

Prav. 41:2; Prav. 32:3; Targ.Jon. 29;31

Rebeka – smrt

2269

1688

Prav. 36:3,5-6

Lea – smrt

2276

1681

Prav. 41:2

Josif – prodan Ismailćanima; SUBOTNJA godina (4.)

2278

1679

Post. 37:2

Josif – iskušenje sa Potiferinom ženom

2279

1678

Prav. 44:14, 73, 76; 59:20; 59:25-26

Isaak – smrt

2290

1667

Post. 35:28-29;
Prav. 47:1,10

Josif – dolazak na vlast

2291

1666

Post. 41:46; Prav. 59:20; 59:25-26; Targ. Jon. 41

Izrael – DOLAZAK U EGIPAT; JUBILARNA godina (46.)

2300

1657

Prav. 55:26; 56:1

Jakov (Izrael) – smrt

2317

1640

Post. 47:28;
Prav. 55:26; 56:1

Josif – smrt; SUBOTNJA godina (3.)

2371

1586

Prav. 59:25-26

Aaron

2426

1531

Prav. 84:31-32

Mojsije

2429

1528

 

Mojsije – ubistvo Egipćanina

2447

1510

Prav.71:1; 72:22

Mojsije – zacarenje nad Kušom

2456

1501

Prav. 72:23-42; 73:1-2

Isus Navin

2466

1491

Isu. 24:29; Sud.2:8; Prav.90:32,47

Pogibija 30.000 sinova Jefremovih

2479

1478

Prav. 75:1

Mojsije – odlazak iz Kuša u Midiju

2495

1462

Prav. 73:1-2; 76:3,12

Mojsije – izlazak iz tamnice; ženidba sa Seforom;

2505

1452

Prav. 76:23; 77:27; 77:51;
Izl. 2:21 [5]

Mojsije – prvi odlazak kod Faraona

2508

1449

Prav. 80:1

Izrael – Izlazak iz Egipta

2510

1447

Prav. 81:3-4;
Gal. 3:16-18 [6]
Dela 7:5-7 [7]

Mojsije – smrt;
SUBOTNJA godina (7.)

2549

1408

Pon.zak. 34:7
Prav. 78-80; 87:10

Izrael – ULAZAK U OBEĆANU ZEMLJU; JUBILARNA godina (51.)

2550

1407

 

Isus Navin – podela zemlje zapadno od Jordana; SUBOTNJA godina (1.)

2557

1400

Isu. 14:7-15;
Br.10:11; 13:1-3

Isus Navin – smrt

2576

1381

Isu. 24:29; Sud.2:8;
Prav. 88:9; 90:47

Prvih 40 godina u Obećanoj zemlji koje traju do…

2590

1367

Sud. 3:11

Sledećih 80 g. traju do…

2670

1287

Sud. 3:30

Sledećih 40 g. traju do…

2710

1247

Sud. 5:31

Gedeon sudio do…

2750

1207

Sud. 8:28

Avimeleh vlada do

2753

1204

Sud. 9:22

Tola sudio do

2776

1181

Sud. 10:2

Jair sudio do

2798

1159

Sud. 10:3

Jeftaj sudio do

2804

1153

Sud. 12:7

Ibzan sudio do

2811

1146

Sud. 12:9

Elon sudio do

2821

1136

Sud. 12:11

Avon sudio do

2829

1128

Sud. 12:14

Samson sudio do ...
SUBOTNJA
godina (7.)

2849

1108

Sud. 15:20, 16:31

JUBILARNA godina (58.)
2850
1107
 

Eli sudio do

2889

1068

1Sam. 4:18

Kovčeg zaveta u rukama Filisteja do

2890

1067

1Sam. 6:1

Samuilo sudio do

2910

1047

1Sam. 7:2

David – rođenje

2920

1037

 

David – pomazan od strane Samuila; SUBOTNJA godina (4.)

2928

1029

 

Saul car 40 g. dok David nije zavladao u … ;
JUBILARNA godina (59.)

2950

1007

1Sam. 13:1

Solomon počinje da vlada (kao savladar Davidu)

2986

971

1Car. 1:30,43; 5:17,18; 1Dn. 22:2-5

David – smrt

2987

970

 

Početak izgradnje Solomonovog hrama [8]

2990

967

1Car. 6:1

Završetak izgradnje Solomonovog hrama
2997
960
1Car. 6:38
Posvećenje Solomonovog hrama; unošenje kovčega zaveta u hram; JUBILARNA godina (60.)
3000
957
1Car. 8

Solomon – smrt; podela carstva na severno i južno

3026

931

1Car. 11:42-43

Ahav - smrt

3104

853

 
Pogubljenje carice Gotolije i zacarenje Joasa nad Judom SUBOTNJA godina (3.)
3121
836
2Car. 11; 2Dn. 23
Pad Samarije;
3234
723

SUBOTNJA godina (5.)

3235

722

JUBILARNA godina (65.)
3250
707
 
18. god. cara Josije; pronađena knjiga zaveta; kovčeg zaveta vraćen u hram; prorok Jezekilj - rođen; SUBOTNJA godina (5.)
3335
622
2Car. 22:3
JUBILARNA godina (67.)
3350
607

Navuhodonosor osvojio Jerusalim; početak 70-godišnjeg ropstva

3353

604

Razorenje Jerusalima i hrama;

3370

587

2Car. 25:1-10
SUBOTNJA godina (3.)
3371
586
 

Vavilon osvojen od strane Mida i Persijanaca

3420

537

Dan. 5:31

Kirov edikt

3423

534

Jezdra 1

Polaganje temelja Jerusalimskog hrama
3424
533
Jezdra 3:8-10

Obnovljen hram;
SUBOTNJA godina (6.) [8a]

3442

515

Jezdra 6:15

SUBOTNJA godina (7.)
3449
508
 
JUBILARNA godina (69.)
3450
507
 
...
     

SUBOTNJA godina (7.)

3499

458

 

Jezdra –
POVRATAK U JERUSALIM;
JUBILARNA
godina (70.)

3500

457

Jezdra 7:9

...

     

Jahóšua Mesija - OVAPLOĆENJE;    [9] [9a]
Jovan Krstitelj - rođenje
SUBOTNJA godina (7.)

3949

8

 

Jahóšua Mesija - ROĐENJE [10] JUBILARNA godina (79.)

3950

 7

 

 

3956

1 p.n.e.

 

SUBOTNJA godina (1.)

3957

1 n.e.

 

Jahóšua Mesija –Krštenje na Jordanu

3981

25

 

Jahóšua Mesija
SMRT, VASKRSENJE i VAZNESENJE [11]
SUBOTNJA
godina (5.)[11a]

3985

29

 

SUBOTNJA godina (6.)
3992
36
 
SUBOTNJA godina (7.)
3999
43
 
JUBILARNA godina (80.)
4000
44
 

Razorenje hrama

4026

70

 

...
     

Ispunjenje Danilovog proroštva na nivou godina; SUBOTNJA godina (7.)

5799

1843

Dan. 8:12-14

JUBILARNA godina (116.)
5800
1844
 

...

 

 

 

Poslednjih 120 godina pred Drugi dolazak [12]

5873

1917

 

...

 

 

 

Oslobađanje palih anđela  „Straža“[13]

5923

1967

 

...

 

 

 

JUBILARNA godina (119.)

5950

1994

 

 

5956

2000

 

SUBOTNJA godina (1.)

5957

2001

 

 

5963

2007

 

SUBOTNJA godina (2.)

5964

2008

 

 

5970

2014

 

SUBOTNJA godina (3.)

5971

2015

 

 

5972

2016

 

 

5973

2017 

 

 

5974

2018 

 

 

5975

2019

 

 

5976

2020

 

 

5977

2021

 

SUBOTNJA godina (4.)

5978

2022

 

 

5979

2023

 

 

5980

2024

 

Početak javnog (političkog)  delovanja Zveri iz bezdana, čoveka bezakonja, sina pogibli [14]

5981

2025

 

 

5983

2027

 

 

5984

2028

 

Vaznesenje Neveste [15]
SUBOTNJA godina (5.)

5985

2029

 

 

5986

2030

 

 

5987

2031

 

 

5988

2032

 

 

5989

2033

 

 

5990

2034

 

 

5991

2035

 

Drugi dolazak Gospoda Jahošue Mesije Nazarećanina u slavi [16]
SUBOTNJA godina (6.)

5992

2036

 

 

5993

2037

 

 

5998

2042

 

SUBOTNJA godina (7.)

5999

2043

 

JUBILARNA godina (120.)

6000

2044

 

...

     

Napad Goga na Izrael

6993

3037

Jezekilj 38; 39
Otkr. 20:7-9

SUBOTNJA godina (7.)
6999
3043
 

KRAJ SEDMOG DANA
JUBILARNA godina (140.)

7000

 

3044

 

 

POČETAK OSMOG DANA
STRAŠNI SUD, NOVO NEBO I NOVA ZEMLJA;
1
3045
Otkr. 20:11-15; 21

...

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] Ciklus subotnjih i jubilarnih godina se odvija tako što se Jubilarna godina nalazi između dva niza od 49 godina, a ne tako što jubilarna godina jeste prva godina u svakom nizu od 49 godina.

[2] Set je rođen 130 godina nakon ubistva Aveljevog, a ne 130 godina nakon stvaranja Adama: “/…/ I Adam opet pozna ženu svoju, nakon sto trideset godina posle Aveljevog ubistva; i ona rodi sina, i nadenu mu ime Set /…/” Targum Jonatana, IV, 17, 18;
  Prav. = Knjiga pravednoga (Vidi: Isus Navin 10:13; 2.Samuilova 1:18); prema jevrejskom izvorniku Knjige pravednoga, a ne prema engleskom prevodu iz 1840. gde je pogrešno prevedeno.Vidi: http://adamoh.org/ . Ispravljena verzija primenjivana je i u svim ostalim slučajevima (rođenje Jareda, Enoša, Enoha... itd.)

[3] To je godina kada je Bog, zapovedajući Avraamu da ponovo ode u Haran, prvi put mu dao obećanje da će se njegovo potomstvo u 4. generaciji vratiti u zemlju Hanaansku i dobiti je u nasledstvo (Prav.13:17-19). Od tog događaja računa se vreme od 430 godina o kome govori apostol Pavle u Galatima 3:16-18: “Avraamu pak i sjemenu njegovu rečena biše obećanja; ne kaže: i sjemenima, kao za mnoge, nego kao za jedno: I sjemenu tvojemu, koje je Hristos. Ovo pak velim: Zakon, koji je postao poslije četiri stotine i trideset godina, ne poništava zavjet koji je od Boga ranije potvrđen za Hrista, da se ne ukine obećanje”.

[4] Česta greška koja se sreće kod hronologa—da je Terah umro iste godine kada je Avraam drugi put napustio Haran sa 75 godina, iako u Post.11:27-12:4 ne piše da se to dogodilo te godine. Naprotiv, u Knjizi pravednoga 21:6-7 piše da je Terah bio živ u vreme Isaakovog rođenja.

[5] Izl. = Knjiga izlaska (2. Knjiga Mojsijeva)

[6] Vidi napomenu br. 3

[7] Izrael je izašao iz Egipta tačno 400 godina od rađanja semena Avraamovog to jest od rađanja Isaaka.

[8] Tačno 480 godina od izlaska Izraela iz Egipta (1.Car. 6:1).
  Period sudija do početka izgradnje hrama izložen je prema radu Tonija Vorena (Tony Warren); Period od početka izgradnje hrama do Jezdre izložen je prema radu dr Stivena Džonsa (dr Stephen E. Jones).

[8a] Biblijska hronologija otkriva značajnu hronološku paralelu između godine razorenja i godine obnovljenja prvog starozavetnog hrama, Solomonovog, s jedne strane, i godine razorenja i obnovljenja "prvorodnog" novozavetnog hrama -- tela Jahošue Mesije (Isusa Hrista). Naime, godina u kojoj je prvi starozavetni hram bio razoren i kasnije obnovljen bila je subotnja, kao što je i godina u kojoj je "prvorodni" novozavetni hram razoren i obnovljen bila subotnja. Na osnovu biblijske proročke zakonitosti koja se sadrži u odnosu antitipa i tipa, slike i lika, verujemo da će i duhovni novozavetni hram -- duhovno telo Jahošuino, Crkva, biti obnovljen to jest vaskrsnut isto tako u subotnjoj godini.
  Isto tako značajno je ovde napomenuti da istinita biblijska hronologija otkriva da je i praotac Josif, kao starozavetna slika Hristova, od strane svoje braće bačen u jamu i posle prodat u ropstvo isto tako u subotnjoj godini, kao što se i novozavetni lik na koji je taj starozavetni događaj ukazivao -- predavanje na smrt Jahošue Mesije (Isusa Hrista), isto tako zbio u subotnjoj godini.

[9] Biblijska hronologija otkriva još i značajnu paralelu između Hrista, Drugog Adama, i Prvog Adama. Naime, Prvi Adam stvoren je u subotnjoj godini i Drugi Adam se ovaplotio u subotnjoj godini. Prvi Adam je umro u subotnjoj godini i Drugi Adam je umro u subotnjoj godini. “Prvi čovjek Adam postade duša živa, a posljednji Adam duh koji oživljuje ... Prvi čovjek je od zemlje, zemljan; drugi čovjek je Gospod sa neba.” (1Kor. 15: 45,47). O tome videti još u napomeni [8a].

[9a] Ovaploćenje (“Blagovesti”) se dogodilo 1. dana 6. biblijskog meseca - Elula, 3949. godine od početka 7. "dana" to jest od Pada Adama i Eve. Po Julijanskom kalendaru bila je to nedelja (Sunday - engl.) 17. avgust, 8. godine p.n.e.: “A u šesti mjesec [= prvi dan šestog meseca] poslan bi od Boga anđeo Gavrilo u grad galilejski po imenu Nazaret, djevojci zaručenoj za muža, po imenu Josif, iz doma Davidova; i djevojci bješe ime Marija ...” (Lk. 1:26-27).

[10] Sin Božiji jedinorodni, Jahošua Mesija (Isus Hristos), rođen je 16. dana 2. biblijskog meseca - Ziva, 3950. godine od početka 7. "dana" to jest od Pada Adama i Eve. Po Julijanskom kalendaru bila je to nedelja (Sunčev dan, “Sunday” - engl.) 3. maj, 7. godine p.n.e.
  Rođen je, dakle, u isti dan (16. Ziv) u koji je Izrailju, narodu Božijem, prvi put data mana s neba u pustinji. Tako se ispunio praobraz jer Jahošua jeste istinska životvorna mana, Hleb s neba, kome je ona stara, u vreme Mojsija, bila samo praslika: “Oci naši jedoše manu u pustinji, kao što je napisano: Hljeb sa neba dade im da jedu. Tada im reče Isus: Zaista, zaista vam kažem: nije vam Mojsije dao hljeb sa neba nego Otac moj daje vam istiniti hljeb sa neba [= istinitu manu s neba]; jer hljeb je Božiji onaj koji silazi s neba i daje život svijetu. Tada mu rekoše: Gospode, daj nam svagda taj hljeb! A Isus im reče: Ja sam hljeb života [= Ja sam mana života]: koji meni dolazi neće ogladnjeti, i koji u mene vjeruje neće nikad ožednjeti ... jer sam sišao s neba ne da tvorim volju svoju, nego volju Oca, koji me posla ... ” (Jn. 6: 31-35, 38)
  Odlično izlaganje o tome da je Hristos rođen u isti dan u koji je nekada Izrailju data mana u pustinji može se pogledati ovde.
  Zanimljivo je da Biblijska hronologija otkriva da se Jahošua ovaplotio u dan "Sunday" (nedelju), da se rodio u dan "Sunday" i da je vaskrsao u dan "Sunday".

[11] Smrt Jahošue dogodila se na praznik Pashe 14. dana 1. biblijskog meseca - Aviva (Nisana), 3985. godine od početka 7. "dana" to jest od pada Adama. Po Julijanskom kalendaru bio je to petak (“Friday” - engl.) 1. april, 29. godine n.e.
  Vaskrsenje se dogodilo na praznik Prvih plodova 16. Aviva. Po Julijanskom kalendaru bila je to nedelja (“Sunday” - engl.) 3. april, 29. godine n.e.
  O tome kako biblijska hronologija otkriva hronološku paralelu između Prvog Adama i Mesije - vidi ovde; kao i između Solomonovog hrama i Mesije - vidi ovde.

[12] Veoma značajna godina po mnogo čemu. Vidi: Ispunjenje proroštva o oslobađanju Jerusalima; Vidi: Tri tajne Fatime; Uvereni smo da događaji opisani u prethodna dva linka jesu znaci koji pokazuju da je poslednjih 120 godina pred Drugi dolazak Hristov u slavi počelo da teče; “A Gospod reče: neće se duh moj do vijeka preti s ljudima, jer su tijelo; neka im još sto i dvadeset godina.” (Post. 6:3); “Jer kako je bilo u dane Noja, tako će biti i dolazak Sina Čovječijega” (Mt. 24:37). I kao što je u dane Nojeve 120 godina pred Potop Bog dao upozorenje čovečanstvu tako je učinio i 120 godina pred potop Velike nevolje uoči Drugog dolaska. 1917. godina zato, verujemo, ima posebno mesto u biblijskoj hronologiji.

[13]  U dane Jareda anđeli, Straže, sišli su na zemlju i razmnožavali se sa ženama čovečijim (1.Knj. Enoha 7:7; Knj. Jubileja 4:15-16; Postanje 6:1-4); Jared je rođen 3434 g. p.n.e.; 1) Potomci ovih palih anđela (Nefilimi/Giganti/Džinovi/Titani), živeli su 500 godina; 2) Posle njihove smrti anđeli, Straže, koji su ih rodili sa ženama čovečijim, bili su svezani na 70 generacija (1Knj. Enoha 10:14-15); Generacija iznosi 70 (80) godina (Ps. 90:10); ===>
3434 - 500 = 2934
70 х 70 = 4900
nulta godina se ne računa ===>
4900 - 2933 = 1967 - godina oslobađanja palih anđela, Straža, tačno jednu generaciju (70 godina) pred Drugi Hristov dolazak ===>
1967 + 70 = 2037

[14] Prema zakonu biblijske numerologije broj 2 (20, 200, 2000) označava promenu koja će se desiti bilo nabolje ili nagore. Na primer, Isak i Rebeka nisu imali dece 19 godina i u 20. godini Rebeka se porodila — br. 20 doneo je promenu. Isto tako, Jakov je služio kod Lavana 20 godina i onda se vratio u Hanaan (Prav. 31:24-31); od Adama (praslike Hristove) do zacarenja Nimroda (praslike Antihristove) prošlo je 2000 godina; od rođenja Nimroda (praslike Antihrista) do rođenja Jakova (praslike Hrista) prošlo je 200 godina; od dolaska na vlast Antioha Epifana (praslike Antihrista) 176/175 p.n.e do krštenja Hristovog na Jordanu 25 n.e. (nulta godina se ne računa) prošlo je 200 godina (više o zakonu biblijske numerologije koja se odnosi na br. 2 vidi ovde). Dakle, na osnovu biblijskog numerološkog zakona koji se odnosi na br. 2 verujemo da će prvo javno pojavljivanje Antihrista biti tačno 2000 godina posle prvog javnog pojavljivanja Hristovog prilikom krštenja na Jordanu 25. g. n.e. i da će ukupna njegova javna delatnost trajati 11 godina—do 2036., kao što je trajala i Antioha Epifana, jednog od najizrazitijih praslika Antihristovih u istoriji, koji je vladao od 176/175 do 165/164 g. p.n.e. Karakteristično je da je reč baš o broju 11 koji u biblijskoj numerologiji označava “nered, haos, sud”, “bezakonje koje donosi sud”, “pobunu protiv Boga koja donosi nered i sud” (više o tome vidi ovde).

[15] Vaznesenje Neveste ne može biti, kako neki pogrešno uče, u bilo koji čas, već u tačno određeno vreme u skladu sa zakonima biblijske hronologije. Kao što je Hristos u treći dan od svoje smrti vaskrsao tako će i učenici njegovi (pre svega apostoli) koji su se udostojili da uđu u broj Neveste vaskrsnuti u treći dan, to jest, u trećem hiljadugodištu od svog upokojenja. Jer, jedan je dan pred Bogom kao hiljadu godina (Ps. 90:4; 2Petr. 3:8) i “evo izgonim demone i vršim iscjeljenja danas i sutra, a treći dan završiću” (Lk. 13:32) i “povratiće nam život do dva dana, treći dan podignuće nas, i živjećemo pred njim“ (Os. 6:2). Zato vaskrsenje Neveste Hristove nikako ne može biti pre nego što prođu 2 dana, to jest, 2000 godina od Hristovog vaskrsenja. Jer kad u Luka 13:32 Hristos kaže “u treći dan završiću ” to ne znači samo da će u treći dan vaskrsnuti svoje individualno telo nego da će i u trećem hiljadugodišnjem danu od svoje smrti vaskrsnuti svoje duhovno telo—Crkvu. Vreme od "dva dana" navršiće se na praznik Prvih plodova 16. Aviva, 2029. godine i od tada će početi da teče vreme “trećeg dana”. Vaskrsenje i Vaznesenje Crkve-Neveste trebalo bi da se dogodi na Praznik Truba, 1. dana 7. biblijskog meseca Tišrija, 2029. godine.
  Godina 2029. je ujedno i subotnja čime bi se i u ovom slučaju ostvarila paralela da je Prvi Adam stvoren u subotnjoj godini da je zatim i Drugi Adam Jahošua Mesija došao prvi put (ovaplotio se) u subotnjoj godini, da je umro, vaskrsao i vazneo se u subotnjoj godini, i da će drugi dolazak po svoju Nevestu kao i sedam godina posle, nakon Velike nevolje, isto biti u subotnjoj godini.
  Vaskrsenje Neveste treba da bude i sedam godina pre "potopa" čaša gneva (Otkrivenje 16) da bi se ispunile reči Hristove da će pred dolazak Sina Čovečijega biti kao u dane Nojeve, a Noje je ušao u barku 7 dana pre dolaska potopa (Postanje 7; Pravednoga 6; Targum Jonatana). Tih sedam dana bili su proročki i tumače se saglasno biblijskom hronološkom zakonu o jednom danu koji je jednak jednoj godini (vidi: Jezekilj 4:5,6 i Brojevi 14:34)

[16] Ovde navodimo proročko svedočanstvo Velike piramide, koje sa svoje strane potvrđuje našu eshatološku hronološku predstavu:
»...druga piramida Gize, tkz. “Kefrenova” piramida, skupa sa trećom “Mikerinusovom” piramidom pokazuje znake koji govore da će povratak graditelja piramida i kraj svijeta biti u vrijeme kad srednja zvijezda Orionovog pojasa dođe na 91 stepen udaljenosti od sjevernog nebeskog pola. To će se desiti oko 2037. godine.« (Petko Nikolić Viduša, Kuća Božija i kapija nebeska, 2010, str 23)
»Tri piramide Gize locirane su na Zemlji upravo onako kao i tri zvezde Orionovog pojasa. Sa zapadne strane srednje piramide, koja odgovara srednjoj zvezdi Orionovog pojasa, Alnilam (εOri), postoji 91 podeok ili “soba”. Tih 91 podeoka pokazuju da će ta zvezda biti 91° udaljena (1 podeok = 1°) od Severnog zvezdanog pola u vreme Kraja sveta (2000 - 2070 AD). Sadašnja pozicija je veoma blizu 91° (tačno 91° = 2037 AD)” (Petko Nikolić Viduša, Bog i geometrija, 2009, str. 38-39)
»Da li o kraju sveta Velika piramida išta kazuje? Ne samo da kazuje, nego govori tačna vremena toga kraja. Kako je Gospod Bog preko Seta, kroz plan Velike piramide ostavio poruku ljudima o kraju svijeta i kraju svega što je na svijetu?
  Kod srednje, ili tkz. Druge piramide, sa njene zapadne strane nalazi se 91 podiok, tj. 91 mjera (moderni arheolozi ove podioke nazivaju “spavaćim sobama” graditelja piramida?) Ovi podioci nisu nikakve sobe, nego je svaki od ovih podioka zapravo 1° (stepen): 91 podiok je 91°.
  Šta znače ovi stepeni?
  Poznato je i uočljivo je da su ove tri piramide postavljene po prilici zvijezda Orionovog pojasa. Najmanja piramida je prilika zvijezde Mintaka (delta Orion) koja je uz sami nebeski ekvator i ima najmanji sjaj.
  Velika piramida je ona najdonja zvijezda Orionovog pojasa Alnilam (epsilon orion). I ova srednja zvezda 2000. godine bila je na deklinaciji (DEC) -1° (stepen), 12' (minuta) i 07'' (sekundi) južno od nebeskog ekvatora ili 91,201944444° udaljenosti od nebeskog sjevernog pola. Šta to znači?
  To je poruka glasa naših predaka iz biblijskog predpotopskog vremena i kaže: “Vama se obraćamo, o ljudi i narodi, vama sinovima i kćerima daleke budućnosti! Mi, vaši praoci sa početka svijeta, koji smo se sa anđelima družili i ove piramide Božijom voljom zidali, vama potomcima našim sa poslijetka svijeta ostavljamo ove kamene biljege i nebeske znake.
  Dakle, čujte nas kroz glas poruke naše: “Kad ova zvijezda, koja se još od naših dana zove Alnilam, dođe na 91° udaljenosti od sjevernog nebeskog pola, to će biti dani svršetka vremena i kraja zemaljskog svijeta. Jer skoro 6000 godina daleko od vas, ova zvijezda, obilježena Drugom piramidom, u naše vrijeme bijaše daleko ispod nebeskog ekvatora.” (na oko 29° južno ispod nebeskog ekvatora).
  I mi znamo da su se vremenom, zbog dešavanja tkz. precesije, ove zvijezde postepeno pomjerale ka ekvatoru i kroz hiljade godina stigle su tu gdje se sad nalaze. Po precesiji DEC, precesiji deklinacije, pomjeranje zvijezda u pravcu jug-sjever je 0,0055677 stepeni godišnje, što znači da će u sljedećih 30-tak godina zvijezda Alnilam da se nađe tačno na 91° udaljenosti od sjevernog nebeskog pola.
  Među čitaocima ovih redova mnogo je onih koji će to doživjeti. Isus Hristos je lično pominjao zvijezde kao znakove kraja svijeta.« (Petko Nikolić Viduša, Velika piramida i kraj svijeta II, 2009 g., str. 76-77)

 

 

 

 

 

 

 

Контакт: mail[et]putgospodnji.com