Put Gospodnji

Govorenje jezicima je možda najrazdornije i ruglu najviše podvrgavano iskustvo među svima onima koji tvrde da veruju u Isusa. Postoje mnoga mišljenja i uverenja kao na primer: jezici su prestali da postoje sa kompletiranjem spisa Novog zaveta; jezici su sada demonski inspirisani i jezici su dar Duha koji samo neki u telu Hristovom dobijaju. Drugi, pak, tvrde da jezici moraju uvek biti tumačeni  ili da jezici jesu Božiji znak da osoba jeste rođena s više.

Konfuzija u vezi sa jezicima paralizuje mnoge kojima je stalo do svog puta ka Bogu. Šta je istina? Da li svi govore jezicima? Koja je svrha jezika? Ovde ćete naći pouzdane izvore koji će vam pomoći da razumete vezu između govorenja jezicima i primanja dragocenog dara Božijeg, Njegovog Svetog Duha! 

 

 

Kontakt: mail[et]putgospodnji.com