Put Gospodnji
 Početna|Krštenje Duhom
                |Govorenje jezicima

Može li se obraćenje desiti bez govorenja jezicima?

“Htio bih da svi govorite jezike . 1Korinćanima 14:5 - reči apostola Pavla

Nećemo gubiti vreme pokušavajući da ubedimo ljude da govorenje jezicima jeste iskustvo koje se još uvek događa u Hristu Isusu. Ali radi onih koji imaju Duha, ili onih koji traže Duha ili su samo zainteresovani da znaju više o tome, odgovorićemo prvo na te sumnje. Ako verujemo gore navedenim Pavlovim rečima, onda moramo priznati da postoji takvo iskustvo kakvo je biti osposobljen Božijim Svetim Duhom da se govori na jeziku koji nismo učili. Pismo neporecivo svedoči o prisustvu ovog iskustva u ranom sabranju. Počevši sa drugim poglavljem Dela apostolskih i kroz spise Novog Zaveta, postoje napomene o ovom izuzetnom blagoslovu i među vernicima iz judejstva i iz neznaboštva. Potpuna je glupost tvrditi da je krštenje Duha (sa dokazom goverenja drugim jezicima) bilo “samo za Apostole”, jer mi vidimo mnoštvo vernika koji doživljavaju ovo iskustvo u ranom sabranju decenijama posle Pedesetnice, mnogo nakon što su mnogi od Apostola umrli. Slično tome, glupo je reći da se krštenje Duha događalo samo “dok Biblija nije bila dovršena”. Kao prvo, Bog nije čekao da Biblija bude dovršena da bi mogao blagosloviti Svoje ljude. Drugo, svedočanstvo miliona vernika koji su primili ovo obećanje od dana Pedesetnice pa nadalje, neporecivo svedoči da govorenje jezicima jeste iskustvo koje se danas još uvek događa. Samo nerazumni i neznalice, ili neverujuće osobe, mogle bi da sumnjaju da govorenje jezicima jeste realnost.

Istina je, ne postoji stvarni duhovni život bez jezika Duha, jer primanje Svetog Duha i govorenje jezicima jesu nerazdeljivo sjedinjeni kao dve strane jednog iskustva u Hristu. Onog trenutka kada neko prima Svetog Duha, on je pokrenut Duhom da govori na jeziku koji nije učio. To je tako u svakom slučaju, kao što je Isus objasnio Nikodimu (Jn. 3:8). Kada se svi dokazi pravilno razmotre i pravedno odmere, postaje jasno da svaka osoba koja prima Svetog Duha govori jezicima kada ga prima, i da ako neko nije progovorio jezicima, onda on nema osnov po kome bi tvrdio da je primio Duha Božijeg. Većina konfuzije koja postoji danas među Božijim ljudima, postoji zato što ne žele da veruju Božijem svedoku (ili njegovom nedostatku) da bi znali ko jeste u Božijem sabranju a ko nije. Oni ne žele da veruju istini. A kada se ne veruje istini, Bog u svom odgovoru ljubavi, šalje korektivne mere rezervisane za Njegovu decu koja su zalutala: “jaku obmanu” (2Sol. 2:11). To je stanje Božijih ljudi danas – konfuzirani, podeljeni i obmanuti.

Jedini način da se primi Sveti Duh, prijatelju moj, jeste kroz pokajanje i veru u Boga; i božanski određen dokaz da se to dogodilo jesu jezici. Isus je to rekao na ovaj način, “Kada dođe Utješitelj, koga ću vam ja poslati od Oca, Duh Istine, koji od Oca ishodi, On će svjedočiti za mene” (Jn. 15:26). Ili kako je Pavle kasnije izrazio, Sam Duh svjedoči našem duhu da smo djeca Božija” (Rim. 8:16). “Svedočanstvo” Utešitelja odnosno Duha, jeste onaj bogonadahnuti izgovor koji je nerazumljiv onima koji govore, ali je razumljiv Bogu, ili onome kome On da. Dakle, glavna svrha jezika jeste da napravi razliku između onih koji su se stvarno pokajali i primili Božiji Duh od onih koji samo tvrde da su to učinili. Jezici NISU dar uopšte uzev’ – to JE poseban dar – obećanje Očevo svima koji zaista veruju u Njegovog Sina Isusa.

Zašto je ova stvar toliko važna? Zašto naglašavamo neophodnost govorenja jezicima kao inicijalni dokaz “ponovnog rođenja”? Zato što to jeste znak Novog Zaveta, i niko nije prisajedinjen tom zavetu dok Duh ne uđe. GREH je pozdravljati dobrodošlicom u porodicu Božiju one koji još uvek nisu primili Svetog Duha. Treba da pozdravljamo dobrodošlicom u našu sredinu iskrene tražitelje Duha Božijeg, ali oni moraju znati gde se nalaze u odnosu prema Bogu. Moraju znati da krštenje Svetog Duha jeste obećanje Božije, i da jeste ono što je Stari Zavet očekivao. Bez Duha, kako Pavle reče,mi nismo Njegovi [Božiji]” (Rim. 8:9).

Mnogo pre nego što je Isus postradao i umro da bi Svetog Duha učinio dostupnim ljudima, Bog je izabrao jezike kao znak ovog novog zaveta; i On je objavio Svoj izbor preko proroka. Kroz Sofoniju (3:9) Bog je obećao,“Jer ću tada promijeniti narodima jezik, te će biti čist, da bi svi prizivali ime Gospodnje i služili mu jednodušno.” Kroz Isaiju (28:11-12) rekao je,“Jer će mucajućim usnama i tuđim jezikom govoriti tome narodu, kome reče, ’Ovo je ODMOR, ostavite umorna da odmori’, i ’Ovo je počinak’, ali ne htješe poslušati.” Kada grešnik čuje nekoga da govori jezicima, poziv Duha upućen je njegovom srcu, ne njegovoj glavi; njegovim osećanjima, ne njegovom razumevanju.

Ukazujući na Isaijine reči, Pavle je napisao, “U zakonu je napisano, ’Tuđim jezicima i tuđim usnama govoriću narodu ovome, i ni tako me neće poslušati, govori Gospod.’ Prema tome”, Pavle zaključuje, “jezici su znak ... onima koji ne veruju” (1Kor. 14:21-22). Obratite pažnju na reči, “jezici su znak” i zapitajte se, “znak čega?” To je znak ljudima, Bogom određeni znak, puta Duha. Jedinstvena lepota novog zaveta u Hristu je u tome da Sam Bog, kroz Duha, govori kada ulazi u naša srca; ne zavisimo od čoveka da nam kaže kada smo rođeni od Duha.

U Mateju 11:28-29, nalazimo Isusa kako poziva svoje ljude, “Hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni i ja ću vas ODMORITI. Uzmite jaram moj na sebe i naučite se od mene; jer sam ja krotak i smiren srcem, i naći ćete ODMOR dušama svojim.” Kakve veze ovaj obećani ODMOR ima sa jezicima? Svake, druže moj, jer Pismo kod Isaije 28:11-12 govori kako se može prepoznati ODMOR Božiji kada se vidi. “Jer će mucajućim usnama i tuđim jezikom govoriti tome narodu, kome reče, ’OVO JE ODMOR, ostavite umorna da ODMORI’, i ’Ovo je počinak’, ali ne htješe poslušati.

Govorenje jezicima kroz neku osobu jeste Božije svedočanstvo da je On dao Svog Duha toj osobi. To je Božiji znak novog rođenja. Svaka ponovo-rođena osoba govori jezicima (ili ima “mucajuće usne”), u početnom trenutku svog novog rođenja. Od suštinske je važnosti da znaš da ništa osim krštenja Svetog Duha neće očistiti tvoju dušu. Krštenje Svetog Duha jeste ono što čoveka čini članom onih koji su dozvani Bogom (1Kor. 12:13), i krštenje Svetog Duha je ono što spira iz naših srca mrlje greha (Dela 22:16), uklanjajući čak i želju za grehom iz srca čovečijeg. Krštenje Duha jeste iskustvo koje čoveka čini novim stvorenjem u Hristu Isusu, spremnim da živi u večnosti među svetima. A šta je početni dokaz da je neko primio Duha Božijeg? Govorenje jezicima. Kako primaš istinu otkriva koliko zaista voliš Isusa, uprkos onome što tvrdiš o njemu. “A Gospod je taj Duh, a gde je Duh Gospodnji, tamo je sloboda” (2Kor. 3:17). Zbog toga se stvar uvek vraća na “govorenje jezicima”. Može li se obraćenje dogoditi bez jezika? Odgovor, za one koji vole istinu, jeste NE. Svako ko je obraćen, govori drugim jezicima u trenutku kada prima Duha Božijeg.

 

 

          Izvor: Isaiah58.com

 

 

 

 

 

 

 

Контакт: mail[et]putgospodnji.com