Put Gospodnji

Изворни облик Матеја 28:19

>>/.../ Будући да је на основу многих саопштења чврсто установљено, да су крштења у раној Цркви вршена „у име Господа Исуса“ без примене тринитарне формуле, те да су сама та саопштења у потпуној међусобној сагласности, онда је нужно тражити проблем у самом тексту Мат. 28:19. Како стоји ствар са тим стихом, и са тим што се тај стих налази у свим рукописима до данас сачуваним?

Као што је већ поменуто, постоје не само древни рукописи самих библијских књига, већ и рукописи дела отаца цркве, који датирају у прве векове н.е. Посебан значај при истраживању текста имају они рукописи у којима се цитирају библијски искази, будући да се ту предаје сам дословни библијски текст, који се у то време налазио пред писцем, из кога је он и цитирао. Будући да сви библијски рукописи који су сачувани садрже дословни текст са тринитарном формулом, тада се поставља питање, постоје ли списи отаца цркве у којима се цитира тај део из Мат. 28:19 и који би могли да нам дају допунска сведочанства за решење проблема?

Заиста, постоји неколико дела достојних пажње, у којима се спомиње или цитира Мат. 28:19, и она, углавном, припадају оцу цркве Евсевију Кесаријском, познатом пре свега као „отац црквене историје“. Он се родио око 260-265 г. н.е. а умро је 339 г. н.е. Главним његовим делом сматра се „Историја Цркве“. Сам Евсевије био је присталица учења о Тројици, и зато би требало очекивати, да сваки пут, када цитира место из Мат. 28:19 или говори о њему, дословни текст са тринитарном формулом крштења буде забележен, уколико је, наравно, тако стојало у библијским рукописима Јеванђеља по Матеју, којима се користио Евсевије. Међутим карактеристично је да то не налазимо! Шта више, у његовим списима налази се читав низ цитата са указом на Мат. 28:19 где се формула крштења такве врсте уопште не спомиње. А оних неколико цитата, у којима се налази тринитарни дословни текст, припадају оним Евсевијевим списима, које је он саставио после Никејског сабора (325 г. н.е.), док његова дела пре Никејског сабора не садрже тринитарну формулу крштења.

/.../ Овде ће бити умесно навести веома важно запажање: Евсевије, цитирајући речи Исусове, наводи их сваки пут као директне цитате! Он наводи речи онако, како их је по његовом сазнању изговорио Исус, а не као цитате из другог извора, где су речи Исусове предате у описном облику. Евсевије такође не покушава, на пример, да „замени“ речи јеванђелиста (Матеја и Луке) својим речима или да их „обједини међусобно“. На сваком месту у својим делима, где се он дотиче места из Мат. 28:19, он приписује речи „идите и у име Моје учините ученицима све народе“ самом Христу!<<[1]Списи Евсевија [2]

Списи Евсевија, епископа Кесарије (још познатог и као Евсевије Памфил) омогућавају јединствену студију почетака Цркве. Он се назива оцем црквене историје због његових обимних списа на ту тему. Ти списи се још увек често објављују и читају. Постоји девет списа које би хтели да истражимо. Главни разлог за то истраживање јесте начин на који он наводи Матеја 28:19. У његовим делима тај стих се може наћи у три облика.

Облик 1. „Идите и учините ученицима све народе“ (7 пута)

Облик 2. „Идите и учините ученицима све народе у Моје име“ (17 пута)

Облик 3. Традиционални облик, или Textus Receptus, KJV (5 пута)

Од ова три облика, „Облик 2“ се најчешће налази. Седамнаест пута Евсевије цитира Матеја у овом другом облику. Седам пута у „Облику 1“ и пет пута у „Облику 3“.
Будући да је Евсевије живео од 260-340 А.D., неки његови списи нису лако доступни. До данас, верујем, да сам исцрпео списе који се могу наћи на енглеском. Преостале четири књиге је за мене тешко да набавим и затим преведем. Оно са чиме располажем, међутим, јесу следећи цитати.

Списи Евсевија Облик 1 Облик 2 Облик 3
Demonstratio euangelica 3 Х 5 Х  
Commentarius in Psalmos 2 Х 4 Х  
Commentarius in Isaiam   2 Х  
Historia ecclesiastica   1 Х  
Delaudibus Constantini   1 Х  
Theophania 1 Х 4 Х 1 Х
De ecclesiastica theologia 1 Х   1 Х
Писмо у Кесарију     1 Х
Contra Marcellum     2 Х
Количина места 7 Х 17 Х 5 Х

Најзначајнији од ових цитата јесу оних 17 у „Облику 2“. Разлог због кога оних 5 у „Облику 3“ нису значајни је зато што је већина спорног порекла (чак и у Theophania) за које се сматра да су састављени после тринитарних дебата на сабору у Никеји, или чак од стране другог аутора.

Зато ће наша пажња бити усмерена на оних седамнаест места где он цитира Матеја 28:19 као „Идите и учините ученицима све народе у Моје име“. Ево како је Евсевије користио овај стих у својим списима.

Доказ Јеванђеља (Demonstratio euangelica)

„... погледајте како Он (Исус), који није помислио ништа људско или смртно, истинито говори гласом Божијим, управо овим истим речима Својим ученицима, најсиромашнијим од сиромаха: „Идите и учините ученицима све народе“. „Али како, – вероватно су одговорили ученици Учитељу, – како ћемо то учинити?“ ... Док су ученици, вероватно, тако говорили или тако мислили, Учитељ је разрешио њихов проблем, додајући једну фразу, рекавши да ће они бити победоносни „У МОЈЕ ИМЕ“. Јер Он их није обавезао просто и неодређено „учините ученицима све народе“, него са неопходним додатком „у Моје име“. А власт Његовог имена је толико велика, да апостол говори: „Бог Му даде име, које је изнад сваког имена, да се пред именом Исусовим поклони свако колено од онога на небу, и онога на земљи и онога под земљом“. Он је показао да се у Његовом имену налази сила која је скривена од мноштва људи, када је заповедио својим ученицима: „Идите, и у Моје име учините ученицима све народе!“ (The Proof of the Cospel, Vol.1, edited and translated by W.J.Ferrar, 1981, стр. 157).

„... Али наш Господ и Спаситељ никада није пожелео нешто па онда то није покушао, нити је икада покушао нешто па онда у томе није успео. Једним гласом рекао је Он Својим ученицима: 'Идите, и именом Мојим учините ученицима све народе, учећи их да држе све што сам вам заповедио“. И Он је видео ефекат Своје Речи; јер убрзо свака раса Грка и Варвара била је присаједињена броју ученика.“ (TheProof of the Gospel, Vol.1, edited and translated by W.J.Ferrar, 1981, стр. 152)

„Ја сам неумољиво приморан да преиспитам своје кораке, и истражим њихове узроке, и да исповедим да су они једино могли успети у свом подухвату, силом која је више божанска, и која је јача од човечије, и садејством Онога Који им је рекао: 'Учините ученицима све народе у Моје име.' (TheProof of the Gospel, Vol.1, edited and translated by W.J.Ferrar, 1981, стр. 159)

„'Јер дошао сам и човека није било, звао сам и никога није било да чује.' Он им рече, 'Царство ће се узети од вас, и дати народу који доноси плодове.' И Он је, након њиховог одбацивања, обавезао Своје сопствене ученике, 'Идите и учините ученицима све народе у Моје име.' Зато ми Незнабошци знамо и прихватамо пророка о коме је било проречено, и који је послан од Свог Оца, будући Законодавац свим људима...“ (The Proof of the Gospel, Vol.2, edited and translated by W.J.Ferrar, 1981, стр. 175)

Богојављање (Theophania)

„Али Онај који није користио ништа људско или смртно, види како у истини поново потврђује пророштво Божије, речју којом је говорио Својим ученицима, онима слабима, говорећи, 'Идите и учините ученицима све народе...' Ове ствари (scil. како ћемо то учинити? како ћемо проповедати Римљанима, итд.) су тада ученици нашег спаситеља или рекли или мислили; простим додавањем речи, Он је разрешио скуп тих ствари у које су сумњали, скуп који им је поверио рекавши, побеђујте 'у Моје име'. Јер Он им није просто наредио без разлике да 'иду и учине ученицима све народе,' већ са важним додатком, рекао је 'у Моје име'. Јер због силе његовог имена се све то догодило, као што је апостол рекао, Бог му даде име узвишеније од свих имена, да се у име Исусово поклони свако колено, које је на небу и на земљи и под земљом...“ - Богојављање, са сиријског, Приредио Samuel Lee, London 1842. Cambridge 1843, стр. 333

„Ученици нису могли другачије да предузму тај подухват, осим божанском силом која превазилази човечију, и помоћу Онога који им је рекао, 'Идите, и учините ученицима све народе у Моје име.' И када им је то рекао, присајединио је томе обећање, којим је требало да буду толико охрабрени, да радо предају себе заповеђеним стварима. Јер рекао им је, 'Ево Ја сам с вама увек, све до свршетка света.'“ - Богојављање, са сиријског, приредио Samuel Lee, London 1842. Cambridge 1843, стр. 336

„Наш Спаситељ им је зато рекао, после Свог васкрсења, 'Идите, и учините ученицима све народе у Моје име.' И те ствари рекао је Онај који је раније заповедио: 'На пут Незнабожаца не идите,' већ их је упутио да треба да проповедају само Јудејима. Али када су они протерали оне који су их позивали, тада је Он послао слуге други пут, рекавши, 'идите на путеве и стазе, и све које нађете позовите на гозбу.'“ - Богојављање, са сиријског, приредио Samuel Lee, London 1842. Cambridge 1843, стр. 336

„Који од мађионичара је икад приказао оно што наш Спаситељ јесте? Али, ако неки и јесте приказао, ипак није се усудио да то развије. Али, ако се неки и усудио, он није успео то да оствари. Он [Спаситељ] рекао је, у једном говору и објави, Својим ученицима, 'Идите и учините ученицима све народе у име Моје, и научите их свему што сам вам заповедио.' И учинио је да дело прати реч. Од тада, све расе Грка и Варвара постале су одједном, и за кратко време, [Његови] ученици.“ - Богојављање, са сиријског, приредио Samuel Lee, London 1842. Cambridge 1843, стр. 298

Евсевијева Црквена историја (Historia ecclesiastica)

„Али остали апостоли, који су били прогоњени на небројене начине са намером да буду уништени и избачени из земље јудејске, отишли су да проповедају Јеванђеље свим народима, уздајући се у помоћ Христову, који је рекао, 'Идите, научите све народе у Моје име.'- Евсевијева Црквена историја, превод C.F. Cruse (1998), Књига 3, Глава 5, стр. 70

Слово у част императора Константина (Delaudibus Constantini)

„Који цар или кнез из било ког доба света, који философ, законодавац, или пророк, у цивилизованим или варварским земљама, је достигао толику узвишеност, кажем не после смрти, већ за живота, и који је био толико пун моћне силе, да је испунио уши и језике целог човечанства похвалама свога имена? Свакако нико то није учинио осим нашег јединог Спаситеља, када је, после своје победе над смрћу, изрекао слово својим следбеницима, и испунио га на делу, говорећи им, 'Идите, и учините ученицима све народе у Моје име.' - Слово у част Константина, Глава 16, стр. 907-908 Главне хришћанске библиотеке, верзија 6.02

Тумачење Псалама (Commentarius in Psalmos)

Псалам 59:9

„Према другом објашњењу, речи Сихем, Галаад, Манасија, Јефрем, Јуда, Моав, и Едом представљају све народе без разлике. Јудеји су поменути на првом месту, зато што прво њима царство Божије треба да буде објављено; али после њих Христос је заповедио својим ученицима да проповедају Јеванђеље 'свим народима у Његово име.'“ - Господња заповест о крштењу, Bernard H. Cuneo, 1923, стр. 77

Псалам 65:5-6

„Сви народи су позвани да дођу и размотре задивљујућа дела, која је Бог учинио ради свог народа, у Египту, на Црвеном мору, на Јордану, и да спознају да онај који је могао да порази своје непријатеље у старини, још увек то може. Зато би требало да се радујемо у њему, који својом силом пребива вавек. Требало би да разумемо да ове речи говоре о Христу: 'Сва моћ ми је дата на небу и на земљи. Идите, учините ученицима све народе у Моје име.' Док их Аквила преводи: 'онај који својом моћи има власт заувек.'“ - Господња заповест о крштењу, Bernard H. Cuneo, 1923, стр. 78

Псалам 67:34

„Да је Христов глас био испуњен силом очигледно је из његових дела; јер када је рекао својим ученицима: 'Дођите, пратите ме, и учинићу вас рибарима људи,“ он је заправо испунио ово обећање својом силом; и још када им је заповедио говорећи: 'Идите, учините ученицима све народе у Моје име,' он је на самом делу пројавио своју силу.“ - Господња заповест о крштењу, Bernard H. Cuneo, 1923, стр. 78

Псалам 76:20

„Из претходног стиха учимо да се земља потресла и задрхтала. То је било схваћено када је Христос ушао у Јерусалим, и када је цео град био у пометњи; исто као и када су народи света дрхтали слушајући речи Јеванђеља са усана Апостола. Како би требало разумети пророка када каже да је Христов пут по мору, и његови путеви по многим водама, и да његови кораци неће бити познати? Овај одломак бива расветљен обећањем које је дао својим ученицима: 'Идите, учините ученицима све народе у Моје име,' и, 'Гле Ја сам са вама у све дане до свршетка света.' Јер кроз цео свет, невидљиво присутан за своје ученике, он је путовао по мору живота, и по многим водама народа. Он је то остварио својом невидљивом и скривеном силом.“ - Господња заповест о крштењу, Bernard H. Cuneo, 1923, стр. 79

Тумачење пророка Исаије (Commentarius in Isaiam)

Исаија 18:2

„Ова заповест изгледа да је дата ученицима нашег Спаситеља. Будући да су они посланици добрих вести, названи су посланицима, и онима који светле, да би их разликовали од апостола Јудејаца. Зато пророк изражава те поруке добрих вести овако: Ви ученици Христови, идите као што вам је и сам Спаситељ заповедио; 'Идите радије изгубљеним овцама дома Израиљева,' и 'Идите учините ученицима све народе у Моје име.'“ - Господња заповест о крштењу, Bernard H. Cuneo, 1923, стр. 79

Исаија 34:16

„Јер онај који им је рекао, 'учините ученицима све народе у Моје име,' исто тако им је забранио и да оснивају цркве у једном истом месту.“ - Господња заповест о крштењу, Bernard H. Cuneo, 1923, стр. 80

 

 


[1] Уместо увода наводимо овај одломак из списа "Крштење у име Тројице?", В. Шнајдера. Овде желимо да поновимо исто што смо рекли и у вези са списом Дејвида К. Бернарда. Сви ови аутори јесу модалисти, што значи да имају неправилно учење да Бог предвечно јесте само једна личност а не три. То их је мотивисало да истраже старе писце и њихов начин цитирања Матеја 28:19 што је довело до открића - који је заправо био изворни облик тог места Јеванђеља. Ми прихватамо то откриће, као и то да изворна апостолска, библијска формула крштења јесте "у име Господа Исуса Христа", али притом одбацујемо њихово неправилно модалистичко учење о Богу. Желимо само истину, и зато са "прљавом водом (модализма) не избацујемо и дете (правилни облик Мт.28:19 и правилну формулу хришћанског крштења)". - нап.прир.
[2] Randall Duane Hughes, www.godglorified.com/eusebius.htm

 

 

 

Контакт: mail[et]putgospodnji.com