Put Gospodnji

Obraćenje

Džordž C. Klark, Sr. i Džon Dejvid Klark, Sr.

„Kada se obratiš osnaži svoju braću.“

Te reči, izgovorene od strane Isusa na poslednjoj večeri, ukazuju da Simon Petar još uvek nije bio obraćen. U stvari, bilo je nemoguće bilo kome da se obrati tokom Isusovog zemaljskog služenja, jer obraćenje u Božije carstvo znači primanje Duha, a sve dok je Isus još bio među nama, Duh nije bio dat (Jn. 7:39). Oni koji su sledili Hrista pre izlivanja Duha na Pedesetnici (Dela 2) su smatrani vernim Judejima, ne ponovo-rođenim ljudima. Oni su bili pod Starim Zavetom i ostali su pod njim sve dok Isus nije doneo Novi Zavet svojom smrću, vaskrsenjem i uznesenjem da bi ponudio sebe Ocu zbog naših greha (Jevr. 9:24-26). „Jer je zavještanje [testament] punovažno tek poslije smrti, pošto nikada ne važi dok je zavještač u životu.“ (Jevr. 9:17).

Petar je primio Duha na dan Pedesetnice, zajedno sa drugim Isusovim učenicima. A budući da nam je Pavle rekao da postajemo Božija deca samo kada primimo Njegovog Duha (Rim. 8:9), znamo da je Pedesetnica bila taj dan kada su Isusovi učenici bili ponovo rođeni.

Pavle je rekao svetima u Kolosi da nas je Bog  „preneo u carstvo Sina ljubavi svoje, u kome imamo iskupljenje, oproštenje grijehova“ (Kol. 1:13-14). To prenošenje u carstvo Božije, to iskupljenje i oproštaj, jeste obraćenje.

Očigledno je, da niko nije mogao biti obraćen, ili prenesen u carstvo Božije, pre nego što je Duh došao da obrati ljude u to carstvo. Veoma je čudno da toliko mnogo ljudi veruje da su učenici bili obraćeni, ili ponovo rođeni, pre nego što je Isus umro, kada je njegova žrtvena smrt to što je novo rođenje učinilo mogućim. Prijatelju moj, krštenje Svetim Duhom nas postavlja u carstvo Božije, baš kao što je postavilo i učenike u Božije carstvo u jutro Pedesetnice. Nema drugog puta da se bude obraćen osim kroz to krštenje. Zato je Petar učio da nas krštenje spasava (1Petr. 3:21).

Isusovi učenici nisu bili jedini koji su čekali da budu obraćeni u Božije tajanstveno carstvo. Između ostalih, „Josif iz Arimateje, ugledan savjetnik,  isto čekaše carstvo Božije“ (Mk. 15:43). Gledajući Gospoda kako trijumfalno ulazi u Jerusalim, i misleći da će njegovo carstvo biti zemaljsko, Isus je pobudio učenike „da misle da će se carstvo Božije odmah pojaviti“ (Lk. 19:11). Čak i posle svog vaskrsenja, dok ih je Isus upućivao da čekaju u Jerusalimu Duha, očekivali su zamaljsko carstvo. Pitali su „Gospode, hoćeš li sada obnoviti carstvo Izrailjevo?“ (Dela 1:6). Nisu znali da im je, govoreći o Duhu, Isus već govorio o svom carstvu. Tek kada je Pedesetnica došla oni su konačno počeli da razumevaju Isusove reči, „Ne boj se malo stado, je bi volja Oca vašega da vam da carstvo“ (Lk. 12:32).

Biti začet i biti rođen

Duhovno ili prirodno, posejano seme je ono što započinje proces koji vodi ka rođenju. Isus je uporedio propovedanje Reči sa sejanjem Semena Božijeg u ljudska srca (Lk. 8:11). Dakle, čak i u slučaju duhovnog rođenja, prvo mora doći začeće. I baš kao što u prirodi, samo nekoliko od mnogih posejanih semena  proizvodi plod, tako će i samo nekoliko od onih koji čuju Reč Božiju biti njome promenjeni i primiti novo rođenje. Mnogi propovednici mešaju začeće sa novim rođenjem; drugim rečima, mešaju uverenje sa obraćenjem. Apostol Pavle, na primer, je bio uveren na putu za Damask, ne obraćen. On je bio obraćen tri dana kasnije, kada je primio Duha (Dela 22:16). Uverenje o grehu nije rađanje s više, iako vodi ka njemu, ukoliko pokajana duša nastavi da sledi pravednost.

Pored toga, baš kao i u prirodi, neko ko je začet (stekao uverenje o grehu) neće nikada doći do rođenja. Mnogi su bili istinski začeti Rečju tokom Isusovog služenja, ali samo je oko 120 istrajalo u njegovoj Reči da bi bili ponovo rođeni u Delima 2. Isus je znao da mnogi neće voleti istinu kojom ih je učio, i upozorio je učenike da moraju istrajati u njegovoj reči da bi zaista bili njegovi učenici (Jn. 8:31).

Mnogi su stekli uverenje o grehu Duhom ali nisu istrajali u tom uverenju. Bili su začeti kada su čuli Reč, baš kao što se beba začinje u majčinoj utrobi, ali nisu porasli u utrobi i izašli da budu deo Božije porodice. Nikada nisu primili krštenje Duha. Oni ne razumeju da kada je Isus rekao Nikodimu, „Moraš biti ponovo rođen“, on je samo govorio, „Moraš primiti Duha Božijeg.“

Gospod je upozorio svoje učenike, „Ako se ne obratite i ne postanete kao mala deca, nećete ući u carstvo nebesko.“ Ovaj božanski savet bi trebalo da pobudi svako srce koje je bilo začeto Rečju, ali koje još uvek nije primilo Duha, da obnovi svoju revnost za pravednost Božiju.

 

 

           Izvor: GoingToJesus.com

 

 

 

Kontakt: mail[et]putgospodnji.com