Put Gospodnji

Utešiteljevo svedočanstvo

Džordž C. Klark, Sr i Džon D. Klark, Sr.

„A kada dođe Utješitelj, koga ću vam ja poslati od Oca, Duh Istine, koji od Oca ishodi, on će svjedočiti za mene.“ Jovan 15:26

Naš tekst nam kaže da sam Utešitelj svedoči onda kada dolazi. U Delima 2, kada je Utešitelj prvi put došao, on je svedočio kroz učenike Gospodnje. Isus im je rekao, „I vi ćete svedočiti,“ i to je ispunjeno na Pedesetnicu. Nakon što je Utešitelj svedočio jezicima kroz Petra i druge učenike, Petar je ustao i svojim jezikom dao divno ubedljivo svedočanstvo. Bilo je potrebno svedočanstvo i Utešitelja i Petra da bi se ostvarila ta čudesna promena u toliko mnogo života, i ja sam uveren da će ista ta dva svedočanstva, Božije i čovečije, biti neophodna da bi se ostvarilo, dugo očekivano, oživljavanje poslednjeg vremena prorečeno od proroka.

Solomon je rekao, „Bolje je dvojici nego jednomu, jer imaju dobru dobit od svoga truda.“ (Prop. 4:9). Šta više, pod Mojsijevim zakonom, niko nije mogao biti osuđen bez svedočenja najmanje dva svedoka. Ukazujući na ovaj sveti standard, Isus je rekao, „I u Zakonu vašemu stoji napisano da je svjedočanstvo dvojice ljudi istinito. Ja sam onaj koji svjedoči za sebe, i svjedoči za mene Otac koji me posla.“ (Jn. 8:17-18). Otac je svedočio o Sinu puno puta, posebno na njegovom krštenju od Jovana na reci Jordan, kada je Utešitelj sišao kao golub na Isusa, i začuo se glas sa neba, „Ovo je Sin moj ljubljeni, koji je po mojoj volji.“ Prijatelju imaš li ti svedočanstvo od Boga?

Svedočanstvo Duha, svedočenje Utešitelja, odvaja Božiji put spasenja od svih drugih religija. Nijedna religija osim Božije nema Njegov znak odobrenja: svedočanstvo Duha. Samo je Božija religija – religija dvostrukog svedočenja. Tokom istorije, ljudi su svuda tvrdili da pripadaju Bogu, ali čovekovo svedočanstvo je nedovoljno. Drugo svedočanstvo je ono koje zapečaćuje zavet.

Pavle je napisao (Rim. 8:16), „Duh sam svedoči našem duhu da smo deca Božija.“ To su ta dva svedoka, moj čitaoče: Božiji Duh i tvoj. Znam da imaš jednog od njih, ali šta je sa onim koji potvrđuje zavet, Utešiteljevim Svedočanstvom? Drugim rečima, da li je Duh Božiji svedočio kroz tebe kada je došao u tvoje srce?

Da li su jezici prestali?

Čitajući Pavlove reči, „jezici su znak za neverujuće“ (1Kor. 14:22), trebalo bi se zapitati, „znak čega?“ Odgovor je da je Bog odredio jezike da budu znak kojim će voditi grešnike k Sebi. Grešnicima su potrebni sveci koji govore jezicima! Ipak, uprkos svedočanstvu mnoštva vernika, mnogi ljudi poriču postojanje Utešiteljevog Svedočanstva. Neki priznaju da su prvobitni učenici govorili jezicima, ali onda kažu da su jezici prestali, iako ne mogu reći ko ih je ukinuo. Možete li zamisliti Isusa, nakon što je došao u ovaj grešni svet i položio svoj život da bi izvršio Božiji plan spasenja, kako dopušta nekome da promeni Njegov plan, ili da ukine neki njegov deo? Ne, druže moj, ovaj Novi zavet je večan i nepromenljiv. Isus je objavio, „Moje reči neće nikad proći.“ Moramo ići Božijim putem, jer „ko se penje nekim drugim putem jeste lopov i razbojnik.“

Pismo ne daje nikakve indikacije povlačenja blagoslova koje je Hristos uručio. Puno posle početnog izlivanja Svetog Duha u Delima 2, sveti su još uvek govorili jezicima i zahvaljivali Bogu za to (1Kor. 14:18). Neznabošci su primali Svetog Duha i govorili jezicima puno posle Pedesetnice. I setite se, Pavle je izričito upozorio svete da ako bilo koji čovek, ili čak anđeo, dođe propovedajući bilo kakvo drugačije jevanđelje od onoga koje je on propovedao, da bude proklet (Gal. 1:8-9). Ako je iko izazvo da govorenje jezicima prestane, onda su to propovednici koji uče protiv toga, a ne Isus, koji je taj blagoslov kupio svojom krvlju.

Neki se, sa nerazumnom smelošću, usuđuju da uče da je govorenje jezicima od đavola! Koliko me je strah za takve ljude! Oni, moguće je, zapečaćuju svoju večnu osudu, jer Isus je rekao, „Svi grijesi oprostiće se sinovima čovječijim, i huljenja na Boga, ma koliko hulili; a koji pohuli na Duha Svetoga nema oproštenja va vijek, nego je kriv vječnome sudu“ (Mk. 3:28-29). Učenici koji su prvi bili ispunjeni Duhom bili su ismevani i optuživani da su pijani (Dela 2:13), i neznalice još uvek ismevaju Duhom ispunjene ljude. Pavle je znao da će takve neznalice stvari Božijih nazivati svete ludima kada budu govorili jezicima (1Kor. 14:23), ali Pavle je isto tako znao da sveti u stvari „dobro hvale [Boga]“. Druže moj, nikada ne ismevaj ono što ne razumeš. Petar je rekao da će ljudi biti uništeni zbog toga (2Petr.2:12).

Da, mnogi uče da govorenje jezicima nije za današnje vreme, ali Bog zna njihova srca. U stvari, upravo zato što Bog zna njihova srca oni i nisu primili Njegovog Duha i ne govore jezicima. Petar je rekao da Bog daje Svetog Duha svima koji su Mu poslušni (Dela 5:32). Prema tome, znamo da oni koji još uvek nisu primili Duha i govorili jezicima nisu još uvek upotpunili svoju poslušnost Bogu, iako, svakako, to mogu učiniti; molimo se da će to i učiniti.

Dar Božijeg Svetog Duha, i čudesni znak jezika koji on donosi sa sobom, došao nam je kroz veoma veliku cenu. On je koštao Boga slanja Svog ljubljenog Sina iz savršenstva njegovog nebeskog doma na zemlju ogrezlu u patnji, žalosti, bolesti, grehu i smrti. On je koštao Spasitelja neprocenjive muke i ponižavajuće smrti na krstu Golgote. Mnoga druga čuda prethodila su smrti Hrista Isusa, ali ne i znak zaveta: Utešiteljevo Svedočanstvo.

Nakon što se Gospod uzneo, njegovi učenici su izašli sa čudesnim znacima koji su pratili njihovu propoved. Isus im je rekao da uče „svemu što sam vam zapovedio.“ A ono što im je zapovedio bilo je da propovedaju jevanđelje, govoreći, „Ovi znaci pratiće one koji veruju: imenom mojim izgoniće demone; govoriće novim jezicima; uzimaće zmije u ruke; ako i smrtno što popiju, neće im nauditi; na bolesnike polagaće ruke i ozdravljaće“ (Mk. 16:17-18). Da, govorenje jezicima jeste jedan od znakova istinskog tela Hristovog. Gordi čovek čini velike napore da diskredituje ove stihove, ali svako verno dete Božije zna da ove reči potiču od Isusa.

Dokaz

Ne znajući šta Utešiteljevo Svedočanstvo jeste, zavedeni vernici, više ispunjeni samopouzdanjem nego znanjem, često ukazuju na njihova radosna osećanja kao dokaz da poseduju Duha. Međutim, takvi ljudi, ako su iskreni, moraju priznati da je taj svedok nepouzdan. Izneveriće ih u vreme najveće potrebe. Sada, dok su u milosti ljudi, dok su zdravi, dok su finansijski bezbedni, dok su okruženi prijateljima, osećaju se blagoslovenim, ali kasnije, kada se ti uslovi preokrenu, osećaće se nesrećnim. Izgubiće ono što sada smatraju Utešiteljevim Svedočanstvom. Drugi ukazuju na to „šta Pismo kaže“ kao dokaz toga da imaju Duha, ali prijatelju, Biblija nikada ništa nije rekla. Ona je knjiga. Sve što je iko ikada primio od Biblije on je pročitao, i stvar je u tome ko jeste a ko nije razumeo ono što je pročitao.

Neki misle da je svedočanstvo Utešitelja njihov komad razuma, ali kada vide da oni koji odbacuju svaku religiju očigledno imaju isti komad razuma, njihov koncept Utešiteljevog Svedočanstva dokazuje svoju nedovoljnost da održi njihovu veru ili da im da verodostojnu garanciju. Kada mračni čas stigne, oni takođe moraju da se suoče sa porazom i da predaju svoje tvrdnje kao pogrešne. Ali zato kakva radost, mir i pravednost dolazi onima koji imaju svedočanstvo Božije – onima koji zaista imaju Duha i koji su naučili da hode u njemu!

Isus je obećao da će božansko svedočanstvo pratiti njegove sledbenike, i on je umro zato da bi oni to mogli imati; zato „zašto bi mislio da je neverovatno“ da Bog još uvek i danas svedoči kroz one koji se predaju Njegovoj volji i sili?

Zaključak

Kada Utešitelj dođe ... ON će svedočiti o meni, i VI ćete isto svedočiti.“ To su dva svedoka: Božiji Duh i tvoj. Da li pripadaš mnogima koji sami svedoče, „Ja sam ponovo rođen“? Ili i ti imaš drugog svedoka? Molim te nemoj dozvoliti nijednom čoveku da ukrade tvoju nadu. Milioni misle da su ispravno vođeni, dok su u stvari bili udaljeni od istine Hristove. Isus te voli i nudi ti život.

Na Pedesetnici, prva grupa učenika bila je ponovo rođena, i sada, Hristos ti nudi tvoje sopstveno iskustvo Pedesetnice, tvoje sopstveno novo rođenje u carstvo Božije, carstvo u koje te nijedan čovek ne može uvesti i iz koga te nijedan čovek ne može izbaciti. Jedino što ljudi mogu učiniti jeste da te ili ohrabre ili obeshrabre da tragaš za onim što ti je najpotrebnije – krštenjem koje Isus daje, sa dokazom koji ga uvek prati:

UTEŠITELJEVIM  SVEDOČANSTVOM.

 

          Izvor: GoingToJesus.com

 

 

Kontakt: mail[et]putgospodnji.com