Put Gospodnji

Začeće vs rođenje

Ja ne umanjujem značaj spoznaje greha (ili duhovnog začeća). Ko bi mogao biti rođen a da prvo nije začet rečju Božijom? Ali moramo razumeti Božiju svrhu u začeću, i prihvatiti je. Čitav smisao primanja reči jevanđelja i začeća u stomaku carstva Božijeg je u tome da se nastavi u reči da bi došlo do novog rođenja. Neuspešna trudnoća je tragedija bilo da je u pitanju pobačaj ili abortus. Mnogi ljudi su rado prihvatili reč Božiju, a zatim im je nedostajalo vere da nastave do iskustva novog rođenja. To je pobačaj, i Isus je pomenuo takvu tragediju u svojoj paraboli o četiri vrste zemlje, u Mateju 13. Mnogi su rado prihvatili reč Božiju, a zatim je seme ukradeno iz njihovih srca učenjima hrišćanskih propovednika pre nego što je moglo doći do porođaja. To je duhovni abortus.

Biti začet je dobro, ali to se može ceniti samo od strane onih koji su (po)rođeni. I koliko je bolje rođenje deteta od njegovog začeća! To je ono što Bog oseća u Svom srcu, ali to nije srce onih koji imaju duh kurve. Kurva mrzi pomisao o rođenju deteta, iako zarađuje za život čineći akt kojim može doći do začeća – baš kao što i mnoštvo hrišćanskih propovednika mrze pomisao o tome da vide nekoga krštenog Svetim Duhom i vatrom, iako zarađuju za život „propovedajući reč“ odnosno činom koji može dovesti do duhovnog začeća.

Takvi duhovni aborcionisti vole da vide spoznaju reči i promenu grešnog života; oni se raduju kada se ljudi odazivaju njihovom „oltarskom pozivu“[1]; oni proučavaju; oni grade; oni daju; oni se mole; prolaze zemlju i more da bi zadobili obraćenike. Ukratko, oni vole aktivnosti koje izazivaju začeće, baš kao što i kurva voli. Ali sve njihove religiozne aktivnosti, u Božijim očima, nisu ništa više do jeftini parfem uličarke koja vrši svoju bezbožnu trgovinu, ukoliko rezultat svih tih aktivnosti nije novo rođenje duša koje su primile Njegovu reč u svoja srca. Tamo je možda prisutan čin sejanja semena, ali sa kojim ciljem? Sakupljanje još novca izgleda da je glavni rezultat mnogih religioznih aktivnosti u ovom delu sveta. Ali gde su duše krštene Svetim Duhom i rođene u carstvo Božije?

Mnogi hrišćanski propovednici, „misleći da Bogu službu čine“, abortiraju svaku osobu koja biva začeta rečju jevanđelja koje objavljuju. Oni ne veruju u govorenje jezicima i tako obeshrabruju duše koje su na putu ka iskustvu novog rođenja. Kako su samo bezumni! Oni vole čin koji vodi do začeća, ali mrze pomisao da imaju nekog zaista rođenog s više kroz primanje krštenja Svetog Duha.

Kada je Bog Hrišćanstvo nazvao „velikom kurvom“, mislio je na hrišćansku opsesiju religioznim aktivnostima zarad profita, umesto zarad proizvođenja prave dece Božije. To je metafora, čije savršenstvo  možemo razumeti samo kada vidimo razliku između začeća rečju i rođenja usled toga.

 

Izvor: Isaiah58.com

 

 


[1] Pozivu da se javno pred oltarom proiznese molitva pokajanja - nap.prir.

        

 

 

Kontakt: mail[et]putgospodnji.com